Dagelijks archief: 14 april, 2014

17-4-14: Presentatie in Tweede Kamer over Turkse inmenging in Syriëconflict

Tweede_Kam_d4bb033779Gezamenlijk persbericht CDA, ABM en Jubilee Campaign

Steeds meer feiten wijzen erop dat Turkije betrokken is geweest bij de ontvoering van twee Syrische bisschoppen in april 2013. Bovendien zijn er aanwijzingen dat NAVO-lid Turkije wist van de aanval door Al Qaida rebellen op het Syrisch-Armeense dorp Kassab eind maart, of dat het land de rebellen daarbij zelfs actief geholpen heeft. Het CDA, de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) en mensenrechtenorganisatie Jubilee Campaign houden daarom op donderdag 17 april een hoorzitting in de Tweede Kamer, waarbij de Turkse onderzoeksjournalist Erkan Metin verslag zal doen van zijn onderzoek naar de betrokkenheid van Turkije bij de Syrische oorlog.

Bisschoppen ontvoerd

Op 22 april 2013 werden de Syrische bisschoppen Yuhanna Ibrahim en Paul Yazici ontvoerd toen zij van de Turkse grens op weg waren naar Aleppo. Hoewel de Turkse regering haar betrokkenheid altijd heeft ontkend, ontdekte journalist Erkan Metin dat de persoon die verdacht wordt van de ontvoering in de gevangenis van Istanbul zit. Volgens Metin is de dader, Abu Banat, bekend bij de Turkse veiligheidsdienst (MIT) die hem regelmatig van wapens had voorzien, en probeert het land te verhullen dat zij op de één of andere manier bij de verdwijningszaak van de bisschoppen betrokken zijn. CDA-kamerlid Pieter Omtzigt: “Ik heb bewondering voor Erkan Metin, die tegen de stroom in, in het land met de meeste journalisten in de gevangenis, onafhankelijk en moeilijk onderzoek durft te doen.”

‘Turkije bewapent rebellen’

Nog schokkender was de aanval op het Armeense dorp Kassab aan Turks-Syrische grens, waar volgens ooggetuigen duizenden Al Qaida strijders over de Turkse grens kwamen en op vijf verschillende plekken de aanval openden. Professor Daoud Khairallah van de Georgetown University in Washington vertelde aan de televisiezender Russia Today dat ‘Turkije een lange geschiedenis heeft in het helpen van gewapende mensen van over de hele wereld die tegen het Syrische regime willen vechten’. Volgens hem helpt Turkije hen de grens naar Syrië over te komen en trainen ze de strijders.

Omtzigt: “Wij hebben grote zorgen over Syrië en het extremisme daar bij de rebellen, dat vooral van buiten Syrië komt en ook vanuit daar betaald, bewapend en getraind wordt.”

Nederlandse Patriot-eenheden in Turkije

‘Berichten dat Turkije, door luchtsteun te geven bij de aanval op het Armeens-Syrische stadje Kessab, met vuur speelt, zijn juist ook voor Nederland uitermate relevant omdat ons land met twee Patriot-eenheden in Turkije aanwezig is om het land te verdedigen tegen een mogelijke aanval vanuit Syrië’, zegt Aziz Beth Aho, voorzitter van ABM. ‘Op donderdag 17 april hopen we de Kamer meer te kunnen vertellen over de actieve rol die Turkije in de gewapende strijd in Syrië speelt,  in de hoorzitting met de Turkse onderzoeksjournalist Erkan Metin.’

affiche de Actieve Rol van Turkije in de oorlog in Syrië – 2014-04-15

ABM praat Teeven bij over christenen in Irak

101_2633Den Haag 14-4-2014:  Op maandagmiddag 14 april 2014 sprak een delegatie van de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) met staatssecretaris Fred Teeven over de veiligheidssituatie van Aramese christenen in Irak. Dit gesprek vond plaats op verzoek van de staatssecretaris naar aanleiding van een Kamerdebat dat hij op 30 januari jl. had over het toelatingsbeleid van de Nederlandse regering inzake Iraakse vluchtelingen en dan met name vluchtelingen die behoren tot de etnische en religieuze minderheden in dit land. ChristenUnie-woordvoerder Joël Voordewind riep de staatssecretaris op om de bevindingen van het Ambtsbericht te bespreken met ABM. Later dit jaar zal ook nog een gesprek gevoerd worden met een vertegenwoordiging van de Koerdische Autonome Regio in Irak.

101_2632

Bij het gesprek, waaraan van de zijde van ABM werd deelgenomen door de bestuursleden Aziz Beth Aho, Sabo Kara en Jan Schaake en Mattie Korkes Azeez, die tot enkele jaren geleden als journalist voor Associated Press in Irak werkzaam was en in 2010 naar Nederland heeft moeten vluchten, bleek dat Teeven goed kennis had genomen van de jaarlijkse Mensenrechtenrapportage die ABM hem vooraf had toegestuurd. De staatssecretaris meldde dat hij Irak zelf meermalen heeft bezocht, maar toch konden we hem nog een aantal nieuwe ontwikkelingen melden die duidelijk tot een verslechtering van de burgerbevolking van Irak in het algemeen en van de christelijke minderheid in Irak in het bijzonder hebben geleid. Zo konden we de staatssecretaris informeren over het feit dat de jihadistische strijdgroep voor een Islamitische Staat voor Irak en Syrië (ISIS) niet alleen in Falluja actief is maar feitelijk het hele westen van Irak beheerst inclusief de stad Mosul en omgeving waar juist de afgelopen jaren veel Iraakse christenen naar toe zijn gevlucht. Ook in Bagdad en Basra heeft de christelijke minderheid zwaar te leiden onder de diverse gevechten die tussen soennieten en sji’ieten plaatsvinden en onlangs weer zijn verhevigd in de aanloop op de komende parlementsverkiezingen.

 

In de Koerdische Autonome Regio (KAR) in het noorden van Irak is het relatief veilig, hoewel met name in de stad Kirkuk christenen eveneens een speelbal zijn geworden in het gevecht om de macht over deze stad. De vele christenen die de afgelopen jaren uit de rest van Irak naar de KAR zijn gevlucht, zijn daar een stuk veiliger dan in de rest van Irak maar worden in de KAR als tweederangsburgers behandeld. WP_20140414_002Zij beheersen de Koerdische taal niet en kunnen het Arabisch dat zij in de andere Iraakse regio’s spraken daar niet gebruiken. Bovendien worden zij nu uit de tijdelijke en tweederangs baantjes die zij in de KAR konden krijgen verdreven door de talloze Koerdische vluchtelingen die vanuit het noordoosten van Syrië naar de KAR vluchten. Tenslotte zijn er ook in de KAR verschillende fundamentalistische islamitische organisaties actief die in deze regio een islamitisch bestuur willen vestigen. Dit heeft de afgelopen tijd al tot een aantal incidenten tegen de in hun ogen “ongelovige” christenen geleid. Ook hiervan kon ABM een aantal voorbeelden geven, waarbij tevens aangegeven kon worden dat ABM hier regelmatig de Tweede Kamer over heeft geïnformeerd.