Dagelijks archief: 2 december, 2015

Politiek overleg tussen kernspelers rond het Syrische conflict kan een belangrijke bijdrage leveren aan een politiek transitieproces

Enschede 2-12-2015

Met het oog op het Algemeen Overleg over de strijd tegen ISIS dat u op donderdagavond 3
december met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie zult hebben, brengt de
Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) het volgende onder uw aandacht.

In haar brief van 10 november jl. met “een kabinetsappreciatie van recente ontwikkelingen met
betrekking tot een politieke strategie ter oplossing van het conflict in Syrië” stelt de regering van
mening te zijn dat het in de brief beschreven “politiek overleg tussen kernspelers rond het
Syrische conflict een belangrijke bijdrage kan leveren aan een politiek transitieproces.” We zijn
het hier ten volle mee eens en roepen uw Kamer op om dit, zoals de regering het noemt, “fragiele proces” met alle mogelijke middelen te ondersteunen.

VOOR MEER INFO LEES BIJGEVOEGDE BRIEF AAN DE VASTE KAMERCOMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN

abm_brief_inzake_syri12_2_november_2015-page1 abm_brief_inzake_syri12_2_november_2015-page2 abm_brief_inzake_syri12_2_november_2015-page3