Maandelijks archief: februari 2014

“Libanon in de schaduw van Syrië”

elia-barsoum

Op vrijdagavond 21 februari a.s. organiseert de Aramese Beweging voor Mensenrechten, één van de samenwerkingspartners binnen het Syria’sRequest Netwerk, een bijeenkomst over de situatie in Libanon “in de schaduw van” het aanhoudende geweld van Syrië. Deze avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in de kleine zaal van het verenigingsgebouw van Platform Aram, Vlierstraat 93 te Enschede.

De inleiding zal worden verzorgd door Elia Barsoum. Tijdens de Libanese burgeroorlog in de jaren ’80 van de vorige eeuw, studeerde Elia Barsoum als Libanees vluchteling toegepaste wiskunde aan de Universiteit Twente om na afloop van de oorlog weer naar Beiroet terug te keren waar hij thans werkzaam is aan de universiteit (AUCE). Zowel in Twente als in Libanon was en is Elia actief op het gebied van kerk en mensenrechten en in Beiroet staat hij aan de wieg van de Libanese afdeling van de Aramese Beweging voor Mensenrechten.

Het bijna drie jaar aanhoudende oorlogsgeweld in Syrië heeft steeds grotere gevolgen voor de buurlanden en met name voor het kleinste en vrijwel geheel door Syrië omgeven buurland Libanon. Een kwart van de huidige Libanese bevolking is Syrisch vluchteling en de sektarische scheidslijnen tussen soennieten en sji’ieten hebben inmiddels ook in Libanon tot aanslagen en een politieke impasse geleid. Welke gevolgen heeft dit voor de burgerbevolking van Libanon? Wat is de rol van de Libanese kerken in dit geheel? En wat zouden we vanuit Nederland kunnen doen?

De voertaal van de bijeenkomst is het Nederlands.

http://hetnabijeoostennabijtwente.blogspot.nl/2014/02/bericht-van-onze-man-in-libanon.html

affiche Libanon in de schaduw van Syri+½ – 2014-02-21