Categoriearchief: Geen categorie

Was de Armeense genocide nog niet erg genoeg? [opinie artikel Nederlands Dagblad 24-10-2023]

De strijd tussen Israel en Hamas leidt de aandacht af van de recente etnische zuivering in Nagorno-Karabach, zien Aramese christenen in Nederland. Het rijt oude wonden over de Armeense genocide open.

Terwijl Azerbeidzjaanse troepen – na een maandenlange blokkade – eind september met veel geweld de Armeense autonome regio Nagorno-Karabach binnenvielen, vond in de aan Turkije grenzende Azerbeidzjaanse exclave Nackichevan een ontmoeting plaats tussen de Azerbeidzjaanse president Alijev en zijn Turkse ambtgenoot Erdogan. Daarbij verklaarde de Turkse president dat zijn land de stappen ondersteunde die ondernomen werden door Azerbeidzjan, ‘waarmee we samenwerken onder het motto van één natie in twee staten’.

foto: Nederlands Dagblad
Verlaten straten in Stepanakert, de hoofdstad van de voormalige Armeense enclave Nagorno-Karabach in Azerbeidzjan. De Armeniërs zijn gevlucht.

Volledig opinie artikel:

https://www.nd.nl/opinie/opinie/1197083/zwijgen-over-etnisch-gezuiverd-nagorno-karabach-rijt-bij-arme

Herdenking van de genocide op de Arameeërs

Op donderdag 15 juni 2023 organiseerde Comité 1915 een herdenking van de genocide op Arameeërs die plaatsvond in 1915. Zo’n 700 mensen hebben deelgenomen aan deze genocideherdenking. De herdenking vond plaats in het Volkspark te Enschede Het programma bevatte onder andere de volgende onderdelen:

 • Toespraak van Tweede Kamerlid Don Ceder
 • Toespraak van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt
 • Toespraak van onderzoeksjournalist Sinan Can
 • Toespraak van opperrabbijn Binyomin Jacobs
 • Toespraak van Johan Kurt, voorzitter van de Aramese Federatie
 • Toespraak van Aziz beth Aho, voorzitter van de Aramese Beweging voor Mensenrechten
 • Toespraak van Haygan Mardikjan namens de Federatie Armeense Organisaties Nederland  (FAON)
 • Toespraak van Pieter van Oordt, directeur bij het Israel centrum
 • Toespraak van Kemal Yalcin, historicus
 • Muzikaal intermezzo (Duduk) door Nicolai Romashuk
 • Optreden van het koor van de Syrisch-orthodoxe St. Jacobkerk
 • Gedicht voorgelezen door Marcus Kara
 • Aramees lied gezongen door Doniel Yilmaz & Aram Mutlu

De dagvoorzitters waren Anne Gabriel Turan en dr. Sofia Mutlu-Numansen. Voorafgaand aan de herdenking werd in de nabije gelegen Syrisch-orthodoxe St. Jacobkerk gebeden ter ere van de slachtoffers van de genocide. Comité 1915 is een samenwerkingsverband van Aramese organisaties met als doel de genocide op Arameeërs te herdenken en het publiek in Nederland te informeren over deze genocide. Aan Comité 1915 nemen de onderstaande organisaties deel:

 • De Aramese Federatie
 • De Aramese Beweging voor Mensenrechten
 • De Aramese televisiezender Suryoyo Sat Nederland
 • De Aramese vereniging Abgar Rijssen
 • Platform Aram Enschede
 • De Suryoye Aramese Vereniging Oldenzaal
 • Baradaeus Hengelo

Aramese genocide herdacht in Enschede: ‘Dit moet vaste lesstof zijn op de middelbare school’ | Enschede | tubantia.nl

Aramese gemeenschap herdenkt genocide en blikt vooruit naar monument in Volkspark – RTV Oost

PERSBERICHT – Monnik Sefer Aho Biliçen is onterecht onder valse voorwendselen veroordeeld tot 25 maanden gevangenschap door de Turkse rechtbank

rahip_aho_bilecen_tahliye_edildi_h123107_5d068

Persbericht inzake gevangenschap Aramese priester in Turkije 12-04-2021 – publiek

ABM brief inzake gevangenschap Aramese priester in Turkije 12-04-2021[26502]

Persbericht                  Enschede, 12 april 2021

Monnik Sefer Aho Biliçen is onterecht onder valse voorwendselen veroordeeld tot 25 maanden gevangenschap door de Turkse rechtbank

Aramese Organisaties in Nederland doen een appel op de Nederlandse- en Europese parlementariërs om zich uit te spreken tegen de veroordeling van de Aramese priester Sefer Aho Biliçen. De monnik moet vrij gesproken worden.

ENSCHEDE – Op woensdag 7 april is de Aramese kloosterpriester, vader Sefer Aho Biliçen, veroordeeld. Hij kreeg twee jaar en een maand gevangenisstraf voor het geven van eten aan twee personen, voorbijgangers die aan de kloosterpoort hebben geklopt, die hij niet kende.

De Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) en de Aramese Federatie in Nederland (SAFN) doen een appel op de Nederlandse-en Europese parlementariërs om zich in te zetten voor de kloosterpriester Sefer Aho Biliçen. De afgelopen jaren hebben de Aramese organisaties niet zelden met enig succes bij de Tweede Kamer en leden van Europese parlement aandacht gevraagd voor de benarde situatie van Aramese christenen in het Zuidoosten van Turkije, maar ook in de aangrenzende regio’s in Irak en Syrië. De steeds kleiner wordende Aramese gemeenschap probeert daar in vrede met haar buren te leven, maar belandt herhaaldelijk in deze regio onbedoeld in een conflict tussen de hamer en het aambeeld van de strijdende partijen, waarin de neutrale positie die Arameeërs verkiezen, wordt gezien als verraad en collaboratie. Beide partijen – veelal Koerdische milities en het regeringsleger – hebben er belang bij dat de Aramese gemeenschap uit deze regio verdwijnt, zodat de door hen verlaten dorpen en steden overgenomen kunnen worden. Hierbij gaat het vaak ook om strategische belangen van de strijdende partijen.

In het uiterste Zuidoosten van Turkije (Tur Abdin) leven naar schatting nog zo’n 3000 Aramese christenen die voor hun zielzorg worden ondersteund door een vijftal kloosterkerken waar in totaal nog geen tien Syrisch-Orthodoxe priesters werkzaam zijn. Eén van deze kloosterkerken is het Mor Yacoub klooster – na lange leegstand- dat bewoond wordt door de priester Sefer Aho Biliçen.

In 2018 kwamen twee leden van de PKK bij het klooster aan en vroegen om hulp. Vanuit zijn christenplicht hongerigen te voeden en dorstigen te laven (Matteüs 25,35-36) gaf vader Biliçen hen te eten en te drinken.

Op 9 januari 2020 werd hij gearresteerd voor het steun bieden aan een terroristische organisatie en de afgelopen weken heeft het proces tegen hem plaatsgevonden. Vader Biliçen heeft niet ontkend dat hij beide strijders te eten en te drinken heeft gegeven en benadrukt dat dit zijn plicht als christen en als kloosterling was.

Door de Turkse militaire rechtbank werd hij vervolgens op 7 april jl. hiervoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 maanden. In de praktijk betekent dit niet alleen dat vader Biliçen 25 maanden in de gevangenis zal zitten, maar ook dat de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap die hij onder zijn hoede had, het meer dan twee jaar zonder eigen zielzorger zal moeten stellen.

De voorzitter van de Aramese Beweging voor Mensenrecht, Aziz Beth Aho spreekt van een religieuze genocide op een volk dat decennialang systematisch door de Turkse overheid bedreigd wordt door o.a. onteigening van het culturele erfgoed; beslagname van kerken en landerijen en ontvoering en valselijk beschuldigen van geestelijken.

Johan Kurt, de voorzitter van Aramese Federatie in Nederland: “Door een priester valselijk te beschuldigen en veroordelen tot een gevangenisstraf, laat Turkije zien hoe onrespectvol zij met haar onderdanen omgaat”.

De advocaat van vader Biliçen heeft inmiddels hoger beroep aangetekend en het is nog onbekend wanneer dit beroep (in Diyarbakir) zal worden behandeld.

De Aramese organisaties hebben Tweede Kamerleden en leden van Europese parlement verzocht om de nodige actie te ondernemen en het lot van de Aramese christenen in het uiterste Zuidoosten van het land daarbij niet te vergeten.

Noot voor de pers:

Voor vragen of opmerkingen kunt bellen naar

Aziz Beth Aho – voorzitter ABM, op nummer 06xxxxxxxx

Johan Kurt – voorzitter Aramese Federatie Nederland – 06xxxxxxxx

Aramese organisaties blij met erkenning genocide: “Het moet niet bij woorden blijven!”

ArmenianGenocide

Enschede, 9 februari 2021 – De Aramese Federatie in Nederland (SAFN) en de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) zijn erg blij met de motie die vandaag namens een elftal Kamerfracties door het Tweede Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) wordt ingediend en waarin de Nederlandse regering wordt opgeroepen de Armeense genocide volmonding te erkenning.


Beide Aramese organisaties zijn stellen ook met voldoening vast dat de indieners van de motie benadrukken dat de genocide van 1915 niet alleen slachtoffers maakte onder Armeense christelijke bevolking van het toenmalige Ottomaanse Rijk, maar ook onder de andere christelijke minderheden in het land, waaronder de Arameeërs. “Jarenlang hadden de Arameeërs te maken met een dubbele ontkenning van de op hen gepleegde volkerenmoord,” aldus SAFN-voorzitter Johan Kurt. “Niet alleen weigert de Turkse regering tot op de dag van vandaag de genocide te erkennen, in de discussie gaat het steeds over de ‘Armeense’ genocide waardoor het bestaan van de hierbij omgekomen of verdreven niet-Armeense christenen ongenoemd blijft. Voor ons is het expliciet vermelden van deze groepen van groot belang. Ook zij mogen niet worden vergeten.” In Twente hebben de Armeense en Aramese organisaties zes jaar geleden mede daarom de handen ineen geslagen om samen de 100-jarige herdenking te organiseren.


Ook
ABM-voorzitter Aziz Beth Aho spreekt van een belangrijke ontwikkeling. “Het was mooier
geweest als deze motie in 2015 tijdens de 100-jarige herdenking zou zijn ingediend, maar altijd beter laat dan nooit.” Hij voegt hieraan toe dat het niet alleen om woorden gaat. “Juist tijdens de herdenking in 2015 zagen we hoe de geschiedenis zich herhaalde. Destijds waren de Europese regeringen op de hoogte van de genocide die de Ottomaanse regering op haar christelijke bevolking voltrok, maar kozen zij ervoor de andere kant op te kijken. Precies 100 jaar later zagen we hetzelfde mechanisme in Syrië en Irak en recenter in Nagorno-Karabagh: berichten over moord op en verdrijving van de Aramese resp. Armeense christelijke bevolking ter plaatse werden lange tijd in twijfel getrokken, gerelativeerd en pas na lange tijd – als het kwaad al geschied was – toegegeven. Wat ons betreft betekent het aannemen van deze motie niet alleen het erkennen van wat 100 jaar geleden gebeurde, maar ook het alerter zijn op wat zich nu in Syrië, Irak en Nagorno-Karabagh afspeelt.

ABM-bijeenkomst “Protesten in Libanon” met Elia Barsoum op 31 jan. 2020

beirut

verslag Protesten in Libanon

Wat we in Nederland over het Midden-Oosten horen gaat vooral over Syrië en Irak, Iran en Soedi-Arabië en Israël en Palestina. Bij de opvang van vluchtelingen in deze regio gaat alle aandacht uit naar Turkije en bij de recente straatprotesten worden ook vooral de protesten in Irak gelicht. Libanon staat veel minder of zelfs helemaal niet in de schijnwerper. En dat terwijl het land in verhouding tot de eigen bevolking veel meer Syrische en Iraakse vluchtelingen opvangt dan Turkije en er over de straatprotesten in Libanon eigenlijk veel meer te vertellen valt dan over die in Irak. Al met al reden voor de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) om deze bijeenkomst te organiseren met haar “man in Beiroet”, Elia Barsoum. Tijdens de Libanese Burgeroorlog in de jaren ’80 van de vorige eeuw verbleef Elia in Enschede waar hij aan de UT studeerde en later ook werkte om rond 2000 weer naar zijn vaderland terug te keren. Hij komt echter nog regelmatig in Enschede en meestal organiseert ABM dan een bijeen­komst als deze om de Aramese achterban en andere Enschedeërs te informeren over de ontwikkelingen in dit land dat zo systematisch in de schaduw van het nieuws staat.

Press Release 9 January 2020: Three Aramean men falsely imprisoned by Turkish Government

ABM Press release – imprisoned Arameans 2020-0109

Press Release 9 January 2020

Three Aramean men falsely imprisoned by
Turkish Government

Enschede, 9 January 2020 – Today three Aramean men from different villages in Tur
Abdin (South East Turkey) were arrested by the military government of Turkey. They
are most probably falsely accused of aiding the Kurdish terrorist organization PKK.
The men are Monk Raban Aho Belican from the monastery Mor Yacoub d’Karné,
Yusef Yar the mayor of Arkach and Musa Tastekin from Sederi all living in the area of
Turo d’Izlo. They have been taken into custody in the police station of Arkach and later
today they were transferred to the provincial capital of Mardin where they are still in
prison. We ask the international community to demand from the authorities of Turkey
the direct release of these three innocent man.

For decades Aramean Christians are persecuted and discriminated for they ethnicity and
religion. Most of them have left their homeland despite the enormous historical value of this
region to Arameans. Nowadays only three thousand Arameans are living in Tur Abdin
whereas in the seventies there were hundreds of thousands of them.

In recent years the Aramaic inhabitants of Tur Abdin have been victims of harassments,
threats and persecution by the Turkish government, Kurdish nationalists and Islamic
fundamentalists.

Note for the press:
For questions you can contact xxx
Aziz Beth Aho – chairman ABM

GEEN OORLOG MET IRAN STOP DE GEWELDSPIRAAL

Geen oorlog met Iran[17736]

trump

 zaterdag 11 januari 2020

12.00-13.00 uur

Ei van Ko (plein vóór het Stadhuis), Enschede

 

organisatie:

Aramese Beweging voor Mensenrechten

Enschede voor Vrede

Samenwerkende Democratische Organisaties

en anderen

Hoewel Trump zijn kiezers beloofde een eind te zullen maken aan de oorlogen van zijn voorgangers in het Midden-Oosten en de Amerikaanse troepen eindelijk uit Afghanistan en Irak terug te willen trekken, blijkt hij ten aanzien van Iran juist voor de ramkoers van de jaren ’80 en ’90 uit de vorige eeuw te kiezen.

Onmiddellijk na zijn verkiezing zegde hij eenzijdig het kernwapenakkoord met Iran op en schroefde hij de economische sancties weer op terwijl hij roekeloze politiek van de Saoedische kroonprins Mohammad bin Salman ten aanzien Iran en Qatar ondersteunt. Het afgelopen jaar kwam het al tot incidenten in de Golf.

Zoals Bush in 2003 op basis van een leugen met een preëmptieve aanval de oorlog tegen Irak begon, koerst Trump thans met een preëmptieve moord op basis van een verdenking op een oorlog met Iran aan. En net als aan de vooravond van de Golfoorlog laat Nederland zich die oorlog in rommelen door een fregat te sturen.

Terroristische Aanslag op Arameeërs in Beth Zalin – Syrië

IMG_qamishlie aanslag 2019 1 IMG_qamishlie aanslag 2019Persbericht                                                                  Enschede, 14 juli 2018

Opnieuw een bomaanslag op de Arameeërs in Beth Zalin (Syrië)

 ENSCHEDE / BETH ZALIN – Met grote verslagenheid heeft de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) kennisgenomen van een aanslag op de Aramese kerkgangers in Beth Zalin (Qamishli), Syrië, waarbij diverse gewonden zijn gevallen. Wij veroordelen deze laffe daad op onschuldige kerkgangers ten zeerste af!

Link persbericht: Terroristische aanslag op kergangers in Beth Zalin Syrië

Laat een internationaal tribunaal Nederlandse IS-strijders in Syrië en Irak berechten

grappenhausPetitie IS terreur aan minister Fred Grappenhaus

(13-03-2019) ENSCHEDE – Laat een internationaal tribunaal Nederlandse IS-strijders in Syrië en Irak berechten. Daar moet worden bepaald of ze al dan niet kunnen terugkeren. Een petitie met die inhoud heeft de Aramese Beweging voor Mensenrechten vanavond in Enschede aangeboden aan minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Grapperhaus was twee uur in Enschede op uitnodiging van CDA-fractievoorzitter Ayfer Koc in het kader van de provinciale verkiezingen. Voorzitter en Enschedeër Aziz Beth Aho van de Aramese Beweging voor Mensenrechten beschreef zijn zorgen over de mogelijke terugkeer van IS-strijders. Hij vreest dat ze zo geradicaliseerd zijn dat ze terug in Nederland tikkende tijdbommen zijn.

Aziz Beth Aho bood de minister een petitie aan die oproept tot berechting door een Internationaal Tribunaal in Irak en Syrië. De eigen rechtbanken zullen het niet aankunnen, betoogde hij, en berechting daar doet recht aan het gegeven dat de meeste slachtoffers van IS-strijders in die landen zijn gevallen.

Link naar het artikel in de Tubantia

Aramese Beweging voor Mensenrechten weet weg naar het EU-parlement te vinden

 Link: ABM Persbericht – Amendementen op EU rapportage Turkije.doc

Enschede 11 maart 2019

kitiPersbericht

Aramese Beweging voor Mensenrechten weet weg naar het EU-parlement te vinden

Enschede, 8 maart 2019 – Op dinsdagmiddag 12 maart a.s. zal het Europees Parlement het plenaire debat voeren over het Commissieverslag 2018 over Turkije dat door de Nederlandse Europarlementariër Kati Piri is opgesteld.

Eén dag later vinden de stemmingen over dit verslag plaats. Op 20 februari jl. vond een eerste behandeling van het verslag in de commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement en daarbij werd een aantal amendementen op het verslag aangenomen die ingediend waren op basis van een drietal aanbevelingen die de in Enschede gevestigde Aramese Beweging voor Mensenrechten aan het Europees Parlement had aangeboden.

Na het uitkomen, afgelopen najaar, van het concept-verslag over Turkije heeft de Aramese Beweging voor Mensenrechten op 19 november jl. de bijgevoegde brief aan het Europees Parlement geschreven, met een drietal aanbevelingen ten aanzien van het rapport, namelijk:

1. om recent door de Turkse overheid geconfisqueerd Aramees erfgoed (kerken, kloosters èn de bijbehorende landerijen) terug te geven aan de Aramese gemeenschap in Turkije;

2. om het eeuwenoude werelderfgoed in Hasankeyf niet verloren te laten gaan door de bouw van de Ilisudam in het Turkse deel van de Tigris;

3. om zorgen te uiten over de nieuwe Turkse veiligheidswet die de burgerrechten van culturele maar ook politiek minderheden ernstig aantast.

Deze drie aanbevelingen zijn in de vorm van respectievelijk de amendementen 107, 112 en 110 op 20 februari jl. door de Commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement overgenomen en de verwachting is dat dit ook komende week bij de definitieve vaststelling van het Commissieverslag zal plaatsvinden.

Waar veelal wordt beweerd dat “Brussel” te ver weg is van de gemiddelde burger, toont deze actie van de Aramese Beweging voor Mensenrechten aan dat burgerinitiatieven ook zonder uitgebreid lobbykantoor in Brussel heel goed invloed uit kunnen oefenen in de Europese besluitvorming.