PERSBERICHT – Monnik Sefer Aho Biliçen is onterecht onder valse voorwendselen veroordeeld tot 25 maanden gevangenschap door de Turkse rechtbank

rahip_aho_bilecen_tahliye_edildi_h123107_5d068

Persbericht inzake gevangenschap Aramese priester in Turkije 12-04-2021 – publiek

ABM brief inzake gevangenschap Aramese priester in Turkije 12-04-2021[26502]

Persbericht                  Enschede, 12 april 2021

Monnik Sefer Aho Biliçen is onterecht onder valse voorwendselen veroordeeld tot 25 maanden gevangenschap door de Turkse rechtbank

Aramese Organisaties in Nederland doen een appel op de Nederlandse- en Europese parlementariërs om zich uit te spreken tegen de veroordeling van de Aramese priester Sefer Aho Biliçen. De monnik moet vrij gesproken worden.

ENSCHEDE – Op woensdag 7 april is de Aramese kloosterpriester, vader Sefer Aho Biliçen, veroordeeld. Hij kreeg twee jaar en een maand gevangenisstraf voor het geven van eten aan twee personen, voorbijgangers die aan de kloosterpoort hebben geklopt, die hij niet kende.

De Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) en de Aramese Federatie in Nederland (SAFN) doen een appel op de Nederlandse-en Europese parlementariërs om zich in te zetten voor de kloosterpriester Sefer Aho Biliçen. De afgelopen jaren hebben de Aramese organisaties niet zelden met enig succes bij de Tweede Kamer en leden van Europese parlement aandacht gevraagd voor de benarde situatie van Aramese christenen in het Zuidoosten van Turkije, maar ook in de aangrenzende regio’s in Irak en Syrië. De steeds kleiner wordende Aramese gemeenschap probeert daar in vrede met haar buren te leven, maar belandt herhaaldelijk in deze regio onbedoeld in een conflict tussen de hamer en het aambeeld van de strijdende partijen, waarin de neutrale positie die Arameeërs verkiezen, wordt gezien als verraad en collaboratie. Beide partijen – veelal Koerdische milities en het regeringsleger – hebben er belang bij dat de Aramese gemeenschap uit deze regio verdwijnt, zodat de door hen verlaten dorpen en steden overgenomen kunnen worden. Hierbij gaat het vaak ook om strategische belangen van de strijdende partijen.

In het uiterste Zuidoosten van Turkije (Tur Abdin) leven naar schatting nog zo’n 3000 Aramese christenen die voor hun zielzorg worden ondersteund door een vijftal kloosterkerken waar in totaal nog geen tien Syrisch-Orthodoxe priesters werkzaam zijn. Eén van deze kloosterkerken is het Mor Yacoub klooster – na lange leegstand- dat bewoond wordt door de priester Sefer Aho Biliçen.

In 2018 kwamen twee leden van de PKK bij het klooster aan en vroegen om hulp. Vanuit zijn christenplicht hongerigen te voeden en dorstigen te laven (Matteüs 25,35-36) gaf vader Biliçen hen te eten en te drinken.

Op 9 januari 2020 werd hij gearresteerd voor het steun bieden aan een terroristische organisatie en de afgelopen weken heeft het proces tegen hem plaatsgevonden. Vader Biliçen heeft niet ontkend dat hij beide strijders te eten en te drinken heeft gegeven en benadrukt dat dit zijn plicht als christen en als kloosterling was.

Door de Turkse militaire rechtbank werd hij vervolgens op 7 april jl. hiervoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 maanden. In de praktijk betekent dit niet alleen dat vader Biliçen 25 maanden in de gevangenis zal zitten, maar ook dat de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap die hij onder zijn hoede had, het meer dan twee jaar zonder eigen zielzorger zal moeten stellen.

De voorzitter van de Aramese Beweging voor Mensenrecht, Aziz Beth Aho spreekt van een religieuze genocide op een volk dat decennialang systematisch door de Turkse overheid bedreigd wordt door o.a. onteigening van het culturele erfgoed; beslagname van kerken en landerijen en ontvoering en valselijk beschuldigen van geestelijken.

Johan Kurt, de voorzitter van Aramese Federatie in Nederland: “Door een priester valselijk te beschuldigen en veroordelen tot een gevangenisstraf, laat Turkije zien hoe onrespectvol zij met haar onderdanen omgaat”.

De advocaat van vader Biliçen heeft inmiddels hoger beroep aangetekend en het is nog onbekend wanneer dit beroep (in Diyarbakir) zal worden behandeld.

De Aramese organisaties hebben Tweede Kamerleden en leden van Europese parlement verzocht om de nodige actie te ondernemen en het lot van de Aramese christenen in het uiterste Zuidoosten van het land daarbij niet te vergeten.

Noot voor de pers:

Voor vragen of opmerkingen kunt bellen naar

Aziz Beth Aho – voorzitter ABM, op nummer 06xxxxxxxx

Johan Kurt – voorzitter Aramese Federatie Nederland – 06xxxxxxxx