Maandelijks archief: december 2015

ABM steunt het initiatief Kerstmanifest Vluchtelingen Welkom

vluchtelingen manifest defEnschede, 1 december 2015.

Dag iedereen in Enschede,

Onze stad kwam in 2012 met een hartverwarmend Serious Request in touw voor het goede doel. Voorjaar 2015 toonde Enschede wederom passie met The Passion. Tien maanden later kan de stad opnieuw goed een nieuwe impuls gebruiken.

Aan de vooravond van de komst van vluchtelingen naar Enschede hebben gebalde vuisten, gespierde taal en bebloede varkenskoppen  het imago van ons  onderuit gehaald. Tijd voor een positieve daad in deze donkere dagen voor kerst !

Onderteken onderstaand KERSTMANIFEST, dat binnenkort Huis aan Huis verspreid wordt in Enschede.

Hiermee maken we duidelijk dat voor veel Enschedeërs vluchtelingen welkom zijn.

Organisaties èn particulieren kunnen ondertekenen!

Mail uw naam naar: vluchtelingen.enschede@gmail.com en maak 10, 25, 50 euro of meer over op rekeningnummer: NL 11 TRIO 0390 186996 van Platform voor Vluchtelingen en Asielzoekers Enschede t.n.v. Kerstmanifest.

Met dank,   Initiatiefgroep Platform Vluchtelingen en Asielzoekers Enschede.

voorzitter Jan van Lijf

secretaris Tiny Hannink.

website Platform: http://pvaenschede.blogspot.nl/

GEEN BOMMEN OP SYRIE

no-war-on-syriaTEKEN DE PETITIE!

Geen bommen op Syrië!

De Nederlandse regering beraadt zich over een verzoek van de Verenigde Staten om bij te dragen aan de bombardementen op Syrië. Hierdoor dreigt Nederland opnieuw betrokken te raken bij een oorlog die niets oplost. In plaats daarvan vergroten de bommen de ellende voor de Syrische bevolking alleen maar.

 

https://www.change.org/p/nederlandse-regering-geen-bommen-op-syri%C3%AB

 

Politiek overleg tussen kernspelers rond het Syrische conflict kan een belangrijke bijdrage leveren aan een politiek transitieproces

Enschede 2-12-2015

Met het oog op het Algemeen Overleg over de strijd tegen ISIS dat u op donderdagavond 3
december met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie zult hebben, brengt de
Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) het volgende onder uw aandacht.

In haar brief van 10 november jl. met “een kabinetsappreciatie van recente ontwikkelingen met
betrekking tot een politieke strategie ter oplossing van het conflict in Syrië” stelt de regering van
mening te zijn dat het in de brief beschreven “politiek overleg tussen kernspelers rond het
Syrische conflict een belangrijke bijdrage kan leveren aan een politiek transitieproces.” We zijn
het hier ten volle mee eens en roepen uw Kamer op om dit, zoals de regering het noemt, “fragiele proces” met alle mogelijke middelen te ondersteunen.

VOOR MEER INFO LEES BIJGEVOEGDE BRIEF AAN DE VASTE KAMERCOMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN

abm_brief_inzake_syri12_2_november_2015-page1 abm_brief_inzake_syri12_2_november_2015-page2 abm_brief_inzake_syri12_2_november_2015-page3