OPENING TENTOONSTELLING ARMEENSE GENOCIDE EN ARAMESE SAYFO IN OPENBARE BIBLIOTHEEK ENSCHEDE

78083-0Enschede, 19 februari 2015 – Op zaterdagmiddag 28 februari 2015 wordt om 15.00 uur in de Openbare Bibliotheek Enschede (aan de Pijpenstraat 15) de door het Comité 1915 samengestelde tentoonstelling over de Armeense genocide en de Aramese Sayfo geopend. De internationaal vermaarde genocide-deskundige prof.dr. Mihran Dabagh, het CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt en de Overijsselse lijsttrekker van de ChristenUnie Jan Westert verzorgen interessante inleidingen tijdens de opening. Ook zijn diverse geestelijken van de Syrisch-Orthodoxe kerk bij de opening aanwezig.

De tentoonstelling bevat foto’s, schilderijen en teksten van en over de georganiseerde massaslachting die dit jaar honderd jaar geleden naar schatting 1,5 miljoen Armeense en 750.000 Aramese burgers van het Ottomaanse Rijk het leven heeft gekost. De eerste staat bekend als Armeense genocide; de tweede wordt ‘sayfo’ genoemd; het Aramese woord voor ‘zwaard’, omdat veel Aramese slachtoffers door het zwaard zijn omgekomen. De tentoonstelling, die door leden van het Comité 1915 is samengesteld uit een grote hoeveelheid materialen, is vanaf 28 februari tot en met zaterdag 14 maart te zien in het gebouw van de Openbare Bibliotheek te Enschede waarbij het verteerbare materiaal in de expositieruimte op de grond en de indringender beelden in de expositieruimte op de eerste verdieping te zien zijn. Op donderdagavond 5 maart wordt in het kader van deze tentoonstelling ook een culturele avond georganiseerd met een inleiding door de Aramese wetenschapper drs. Gewargis Acis en met optredens van een Syrisch-Orthodox, een Armeens en een Nederlands koor.

De tentoonstelling is van 9 tot 21 maart ook te zien in de Openbare Bibliotheek van Almelo en dezelfde maand ook in nog nader bekend te maken locaties in Hengelo, Oldenzaal en Rijssen. Op vrijdag 24 april vindt wereldwijd de 100-jarige herdenking van de Armeense genocide plaats en in Almelo gebeurt dat dan rond het vorig jaar onthulde Armeense Genocide Monument Almelo. Deze herdenking wordt voorafgegaan door een door het Comité 1915 georganiseerde Stille Tocht.

Het Comité 1915 is een uniek samenwerkingsverband van Aramese en Armeense organisaties in Twente met als doel de Nederlandse bevolking nader te informeren over de genocide die zich 100 jaar geleden in het gebied voltrok dat uitgerekend nu ook weer het toneel is van genocidale processen, hetgeen het belang van erkennen en herdenken alleen maar onderstreept. Het Comité 1915 bestaat uit de Aramese Beweging voor Mensenrechten, Platform Aram in Enschede, de SCV Baradaeüs in Hengelo, de Aramese Vereniging Oldenzaal en de Aramese Vereniging Abgar in Rijssen, de Armeense Kerk in Almelo en de stichting Armeense Genocide Monument Almelo. In Twente wonen circa 7.000 Armeense (25.000 in heel Nederland) en 20.000 Aramese Nederlanders.

 

Zuster Yosé Höhne-Sparborth vertelt over de vluchtelingen van Mosul

15605252-0
Persbericht Enschede, 6 februari 2015

Enschede, 6 februari 2015 – Op vrijdagavond 13 februari organiseert de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) vanaf 20.00 uur in het gebouw van Platform Aram, Vlierstraat 93 in Enschede een bijeenkomst met zr. Yosé Höhne-Sparborth, actief in diverse kerkelijke en vredesorganisaties. In 2002 ging zij als lid van een Europese delegatie naar Irak om kennis te maken met de mensen waar “wij” oorlog tegen zouden gaan voeren.

In Irak ontmoette zij onder andere toen nog pater Yousif Thomas Mirkis. Sindsdien is ze meerdere malen in Irak 15605257-0geweest, zowel in Bagdad als Mosul, en heeft Yousif Thomas Mirkis een aantal bezoeken aan Nederland gebracht. Afgelopen oktober was Mirkis, inmiddels aartsbisschop van Kirkuk, te gast bij ABM om te vertellen over de opvang van vluchtelingen uit Mosul en omgeving door de kerken in zijn bisdom. Yosé bood aan om dit zware kerkelijke werk te helpen ondersteunen en is hem in november nagereisd naar Kirkuk.

Twee maanden later is ze weer in Nederland teruggekeerd en ABM vond haar bereid om te komen vertellen over haar ervaringen met de vluchtelingen uit Mosul en degenen die hen proberen te helpen. Hoe houden ze het vol? Hoe zijn ze uit Mosul vertrokken? Hoe denken zij over ISIS en de wijze waarop “wij” ISIS denken te moeten bestrijden? En hoe kunnen wij hen wel helpen?

Eenieder is hartelijk welkom bij deze bijeenkomst

Aramese Priester in Mosul onthoofd door Isis

priester Mosul

Een Aramese priester, die 7 maanden geleden door Islamitische Staat (IS) werd ontvoerd, is deze week onthoofd. De Aramese Beweging voor de Mensenrechten luidt de noodklok over de situatie van Aramese christenen in gebied dat door IS wordt bezet.

De Aramese priester Bulus Ya’qub werd deze week onthoofd in het Ghazlani Camp ten zuiden van Mosul, melden lokale media. Eerder werd zijn kerk al door IS-militanten opgeblazen.

Brute moordpartijen

De Aramese Beweging voor de Mensenrechten (ABM) luidt de noodklok over ‘brute moordpartijen’ op Aramese christenen die consequent buiten de media blijven.

Volgens ABM heeft IS de Syrisch-Orthodoxe kathedraal in Mosul tot een moskee ongevormd en zijn de kruizen van meer dan 30 kerken in Mosul verwijderd.

Verzwegen

‘Door deze moordpartijen te verzwijgen lijkt de Aramese christelijke minderheid in het noorden van Irak voor het Westen al dood en begraven te zijn en kan IS gewoon haar gang gaan om dit beeld ook in werkelijkheid om te zetten,’ laat de Aramese beweging in een verklaring weten.

‘In de ogen van veel zich bij de gebeurtenissen in Syrië en Irak betrokken Nederlanders lijkt het alsof alleen Koerden en Jezidi’s slachtoffer van ISIS zijn en blijft de grote groep Aramese christenen in deze regio onbenoemd.’

De vervolging van christelijke geestelijken in met name Syrië is sinds de opkomst van IS een groot probleem. Eerder verdwenen de Syrisch-orthodoxe en Grieks-orthodoxe aartsbisschoppen Yuhanna Ibrahim en Paulus Yazici spoorloos tijdens hun terugreis uit Turkije naar hun woonplaats Aleppo. Zij werden nooit meer teruggevonden.

Bijeenkomst met Wendela de Vries gaat niet door (30-01-2015)

Tot onze grote spijt moeten wij u mededelen dat de publieksbijeenkomst met Wendela de Vries, over Stop wapenhandel naar het MIdden-Oosten, die gepland stond voor vrijdag 30 januari 2015, niet door kan gaan.

Wendela de Vries zou aanstaande vrijdag op uitnodiging van Enschede voor Vrede, Stichting Samenwerkende Democratische Organisaties en de Aramese Beweging voor Mensenrechten in het verenigingsgebouw van Platform Aram te Enschede vertellen over de huidige situatie van de wapenhandel naar het MIdden-Oosten.

Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft Wendela de Vries haar plannen moeten
aanpassen.

Als Enschede voor Vrede, Stichting Samenwerkende Democratische Organisaties en Aramese Beweging voor Mensenrechten zijn we erg ongelukkig met deze situatie. We hopen dat dit bericht u nog tijdig bereikt en danken u voor uw begrip.

Aramese en Armeense organisaties werken samen aan 100-jarige herdenking Armeense genocide

nieuwbriefhoofd Comite1915

 

 

PERSBERICHT

Enschede/Hengelo/Almelo/Oldenzaal/Rijssen, 19 januari 2015 – Aramese en Armeense organisaties hebben hun krachten gebundeld om de 100-jarige herdenking van de massaslachting, die bekend staat als Armeense genocide maar waarbij naast de naar schatting 1,5 miljoen Armeense ook 750.000 Aramese burgers van het toenmalige Ottomaanse Rijk zijn omgekomen, niet alleen samen te herdenken, maar deze ook samen bij de Nederlandse bevolking en de Nederlandse politiek onder de aandacht te brengen. Met deze, unieke, samenwerking geven de organisaties gehoor aan de oproep van de Patriarch van Syrisch-Orthodoxe Kerk, Mor Ignatius Aphrem II, tijdens zijn bezoek afgelopen oktober in Jerevan aan de Katholikos van de Armeens Apostolische Kerk, Karekin II, om deze genocide als Aramese en Armeense christenen, zo mogelijk met andere christenen, gezamenlijk te herdenken.

De afgelopen maanden hebben vertegenwoordigers van de Aramese organisaties in Twente (de Aramese Beweging voor Mensenrechten, Platform Aram in Enschede, de SCV Baradaeüs in Hengelo, de Aramese Vereniging Oldenzaal en de Aramese Vereniging Abgar in Rijssen) intensief overleg gehad met het bestuur van de Armeense Kerk in Almelo dat deze samenwerking van harte toejuicht. De Aramese organisaties zullen betrokken worden bij de herdenkingsplechtigheid die over ruim drie maanden, op 24 april 2015, door de stichting Armeense Genocide Monument in Almelo (AGMA) bij het vorig jaar onthulde gelijknamige monument georganiseerd zullen worden.

Voorafgaand aan deze herdenkingsplechtigheid zullen Aramese en Armeense organisaties vanuit het door hen opgerichte “Comité 1915” in Twente, waar circa 7.000 Armeense (25.000 in heel Nederland) en 20.000 Aramese Nederlanders woonachtig zijn, een aantal publieksactiviteiten organiseren zoals tentoonstellingen, lezingen en filmavonden waarmee de Nederlandse bevolking nader geïnformeerd zal worden over de genocide die zich 100 jaar geleden in het gebied voltrok dat uitgerekend nu ook weer het toneel is van genocidale processen, hetgeen het belang van erkennen en herdenken alleen maar onderstreept. 

Door verschillende gezamenlijke werkgroepen die inmiddels binnen het Comité 1915 zijn opgericht wordt door een groot aantal mensen gewerkt aan de uitwerking van het gezamenlijke programma waar ook nog andere organisaties bij betrokken zullen worden. De informatieve activiteiten zullen met name plaatsvinden in de steden Almelo, Enschede, Hengelo, Oldenzaal en Rijssen waar Armeense respectievelijk Aramese Nederlanders georganiseerd zijn.

Publieksbijeenkomst Met Februniye Akyol 29 november gaat niet door

Tot onze grote spijt moeten wij u mededelen dat de publieksbijeenkomst met
de co-burgemeester van Mardin, Februniye Akyol, die gepland stond voor
zaterdag 29 november, niet door kan gaan.

Februniye Akyol zou aanstaande zaterdag op uitnodiging van de Aramese
Beweging voor Mensenrechten in het verenigingsgebouw van Platform Aram te
Enschede vertellen over de huidige situatie van de Aramese vluchtelingen
in TurAbdin, het gevaar van ISIS en andere uiteenlopende onderwerpen.

De Aramese co-burgemeester heeft wegens omstandigheden haar plannen moeten
aanpassen.

Als Aramese Beweging voor Mensenrechten zijn we erg ongelukkig met deze
situatie. We hopen dat dit bericht u nog tijdig bereikt en danken u voor
uw begrip.

Aziz Beth Aho - voorzitter ABM

ABM organiseert een publieksbijeenkomst met Februniye Akyol, Aramees co-burgemeester van Mardin (Zuidoost-Turkije)

Februniye Akyol flyer zaterdaghttps://www.youtube.com/watch?v=tOQ6GhiR1BM

Enschede, 24 november 2014 – De Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) organiseert op zaterdagavond 29 november van 19.00 tot 21.30 uur in het gebouw van Platform Aram (Vlierstraat 93, Enschede) een publieksbijeenkomst met mevrouw Februniye Akyol, co-burgemeester van de stad Mardin in Zuidoost-Turkije en van Aramese afkomst.

De eeuwenoude stad Mardin geldt als informele hoofdstad van Tur Abdin, de regio in Zuidoost-Turkije die als bakermat geldt van het Aramese christendom met kloosters en kerken die teruggaan tot de vierde eeuw van onze jaartelling. Veel Aramese christenen zijn in de loop van de afgelopen eeuw uit het gebied verdreven of gevlucht; het laatste kwart van de vorige eeuw vooral vanwege de oorlog tussen het Turkse leger en de Koerdische PKK waarbij de Arameeërs zich tussen hamer en aambeeld bevonden. Enkele duizenden Arameeërs uit deze regio zijn in deze periode in Twente terechtgekomen. De laatste jaren worden in de regio Mardin juist weer christelijke, Aramese vluchtelingen opgevangen uit het aanpalende Syrië.

Februniy Akyol zal op 29 november ingaan op het doorwerken van de oorlog in Syrië op Tur Abdin en Mardin, zoals de aanwezigheid van ISIS-cellen op Turks grondgebied en de sterk toegenomen spanningen tussen de Turkse regering en de PKK door de weigering van de Turkse regering Koerdische strijders uit Turkije hun volksgenoten bij Kobani te hulp te komen. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de kleine Aramese gemeenschap die in Tur Abdin en Mardin is achtergebleven?