Was de Armeense genocide nog niet erg genoeg? [opinie artikel Nederlands Dagblad 24-10-2023]

De strijd tussen Israel en Hamas leidt de aandacht af van de recente etnische zuivering in Nagorno-Karabach, zien Aramese christenen in Nederland. Het rijt oude wonden over de Armeense genocide open.

Terwijl Azerbeidzjaanse troepen – na een maandenlange blokkade – eind september met veel geweld de Armeense autonome regio Nagorno-Karabach binnenvielen, vond in de aan Turkije grenzende Azerbeidzjaanse exclave Nackichevan een ontmoeting plaats tussen de Azerbeidzjaanse president Alijev en zijn Turkse ambtgenoot Erdogan. Daarbij verklaarde de Turkse president dat zijn land de stappen ondersteunde die ondernomen werden door Azerbeidzjan, ‘waarmee we samenwerken onder het motto van één natie in twee staten’.

foto: Nederlands Dagblad
Verlaten straten in Stepanakert, de hoofdstad van de voormalige Armeense enclave Nagorno-Karabach in Azerbeidzjan. De Armeniërs zijn gevlucht.

Volledig opinie artikel:

https://www.nd.nl/opinie/opinie/1197083/zwijgen-over-etnisch-gezuiverd-nagorno-karabach-rijt-bij-arme

Herdenking van de genocide op de Arameeërs

Op donderdag 15 juni 2023 organiseerde Comité 1915 een herdenking van de genocide op Arameeërs die plaatsvond in 1915. Zo’n 700 mensen hebben deelgenomen aan deze genocideherdenking. De herdenking vond plaats in het Volkspark te Enschede Het programma bevatte onder andere de volgende onderdelen:

 • Toespraak van Tweede Kamerlid Don Ceder
 • Toespraak van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt
 • Toespraak van onderzoeksjournalist Sinan Can
 • Toespraak van opperrabbijn Binyomin Jacobs
 • Toespraak van Johan Kurt, voorzitter van de Aramese Federatie
 • Toespraak van Aziz beth Aho, voorzitter van de Aramese Beweging voor Mensenrechten
 • Toespraak van Haygan Mardikjan namens de Federatie Armeense Organisaties Nederland  (FAON)
 • Toespraak van Pieter van Oordt, directeur bij het Israel centrum
 • Toespraak van Kemal Yalcin, historicus
 • Muzikaal intermezzo (Duduk) door Nicolai Romashuk
 • Optreden van het koor van de Syrisch-orthodoxe St. Jacobkerk
 • Gedicht voorgelezen door Marcus Kara
 • Aramees lied gezongen door Doniel Yilmaz & Aram Mutlu

De dagvoorzitters waren Anne Gabriel Turan en dr. Sofia Mutlu-Numansen. Voorafgaand aan de herdenking werd in de nabije gelegen Syrisch-orthodoxe St. Jacobkerk gebeden ter ere van de slachtoffers van de genocide. Comité 1915 is een samenwerkingsverband van Aramese organisaties met als doel de genocide op Arameeërs te herdenken en het publiek in Nederland te informeren over deze genocide. Aan Comité 1915 nemen de onderstaande organisaties deel:

 • De Aramese Federatie
 • De Aramese Beweging voor Mensenrechten
 • De Aramese televisiezender Suryoyo Sat Nederland
 • De Aramese vereniging Abgar Rijssen
 • Platform Aram Enschede
 • De Suryoye Aramese Vereniging Oldenzaal
 • Baradaeus Hengelo

Aramese genocide herdacht in Enschede: ‘Dit moet vaste lesstof zijn op de middelbare school’ | Enschede | tubantia.nl

Aramese gemeenschap herdenkt genocide en blikt vooruit naar monument in Volkspark – RTV Oost

PERSBERICHT – Monnik Sefer Aho Biliçen is onterecht onder valse voorwendselen veroordeeld tot 25 maanden gevangenschap door de Turkse rechtbank

rahip_aho_bilecen_tahliye_edildi_h123107_5d068

Persbericht inzake gevangenschap Aramese priester in Turkije 12-04-2021 – publiek

ABM brief inzake gevangenschap Aramese priester in Turkije 12-04-2021[26502]

Persbericht                  Enschede, 12 april 2021

Monnik Sefer Aho Biliçen is onterecht onder valse voorwendselen veroordeeld tot 25 maanden gevangenschap door de Turkse rechtbank

Aramese Organisaties in Nederland doen een appel op de Nederlandse- en Europese parlementariërs om zich uit te spreken tegen de veroordeling van de Aramese priester Sefer Aho Biliçen. De monnik moet vrij gesproken worden.

ENSCHEDE – Op woensdag 7 april is de Aramese kloosterpriester, vader Sefer Aho Biliçen, veroordeeld. Hij kreeg twee jaar en een maand gevangenisstraf voor het geven van eten aan twee personen, voorbijgangers die aan de kloosterpoort hebben geklopt, die hij niet kende.

De Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) en de Aramese Federatie in Nederland (SAFN) doen een appel op de Nederlandse-en Europese parlementariërs om zich in te zetten voor de kloosterpriester Sefer Aho Biliçen. De afgelopen jaren hebben de Aramese organisaties niet zelden met enig succes bij de Tweede Kamer en leden van Europese parlement aandacht gevraagd voor de benarde situatie van Aramese christenen in het Zuidoosten van Turkije, maar ook in de aangrenzende regio’s in Irak en Syrië. De steeds kleiner wordende Aramese gemeenschap probeert daar in vrede met haar buren te leven, maar belandt herhaaldelijk in deze regio onbedoeld in een conflict tussen de hamer en het aambeeld van de strijdende partijen, waarin de neutrale positie die Arameeërs verkiezen, wordt gezien als verraad en collaboratie. Beide partijen – veelal Koerdische milities en het regeringsleger – hebben er belang bij dat de Aramese gemeenschap uit deze regio verdwijnt, zodat de door hen verlaten dorpen en steden overgenomen kunnen worden. Hierbij gaat het vaak ook om strategische belangen van de strijdende partijen.

In het uiterste Zuidoosten van Turkije (Tur Abdin) leven naar schatting nog zo’n 3000 Aramese christenen die voor hun zielzorg worden ondersteund door een vijftal kloosterkerken waar in totaal nog geen tien Syrisch-Orthodoxe priesters werkzaam zijn. Eén van deze kloosterkerken is het Mor Yacoub klooster – na lange leegstand- dat bewoond wordt door de priester Sefer Aho Biliçen.

In 2018 kwamen twee leden van de PKK bij het klooster aan en vroegen om hulp. Vanuit zijn christenplicht hongerigen te voeden en dorstigen te laven (Matteüs 25,35-36) gaf vader Biliçen hen te eten en te drinken.

Op 9 januari 2020 werd hij gearresteerd voor het steun bieden aan een terroristische organisatie en de afgelopen weken heeft het proces tegen hem plaatsgevonden. Vader Biliçen heeft niet ontkend dat hij beide strijders te eten en te drinken heeft gegeven en benadrukt dat dit zijn plicht als christen en als kloosterling was.

Door de Turkse militaire rechtbank werd hij vervolgens op 7 april jl. hiervoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 maanden. In de praktijk betekent dit niet alleen dat vader Biliçen 25 maanden in de gevangenis zal zitten, maar ook dat de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap die hij onder zijn hoede had, het meer dan twee jaar zonder eigen zielzorger zal moeten stellen.

De voorzitter van de Aramese Beweging voor Mensenrecht, Aziz Beth Aho spreekt van een religieuze genocide op een volk dat decennialang systematisch door de Turkse overheid bedreigd wordt door o.a. onteigening van het culturele erfgoed; beslagname van kerken en landerijen en ontvoering en valselijk beschuldigen van geestelijken.

Johan Kurt, de voorzitter van Aramese Federatie in Nederland: “Door een priester valselijk te beschuldigen en veroordelen tot een gevangenisstraf, laat Turkije zien hoe onrespectvol zij met haar onderdanen omgaat”.

De advocaat van vader Biliçen heeft inmiddels hoger beroep aangetekend en het is nog onbekend wanneer dit beroep (in Diyarbakir) zal worden behandeld.

De Aramese organisaties hebben Tweede Kamerleden en leden van Europese parlement verzocht om de nodige actie te ondernemen en het lot van de Aramese christenen in het uiterste Zuidoosten van het land daarbij niet te vergeten.

Noot voor de pers:

Voor vragen of opmerkingen kunt bellen naar

Aziz Beth Aho – voorzitter ABM, op nummer 06xxxxxxxx

Johan Kurt – voorzitter Aramese Federatie Nederland – 06xxxxxxxx

Aramese organisaties blij met erkenning genocide: “Het moet niet bij woorden blijven!”

ArmenianGenocide

Enschede, 9 februari 2021 – De Aramese Federatie in Nederland (SAFN) en de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) zijn erg blij met de motie die vandaag namens een elftal Kamerfracties door het Tweede Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) wordt ingediend en waarin de Nederlandse regering wordt opgeroepen de Armeense genocide volmonding te erkenning.


Beide Aramese organisaties zijn stellen ook met voldoening vast dat de indieners van de motie benadrukken dat de genocide van 1915 niet alleen slachtoffers maakte onder Armeense christelijke bevolking van het toenmalige Ottomaanse Rijk, maar ook onder de andere christelijke minderheden in het land, waaronder de Arameeërs. “Jarenlang hadden de Arameeërs te maken met een dubbele ontkenning van de op hen gepleegde volkerenmoord,” aldus SAFN-voorzitter Johan Kurt. “Niet alleen weigert de Turkse regering tot op de dag van vandaag de genocide te erkennen, in de discussie gaat het steeds over de ‘Armeense’ genocide waardoor het bestaan van de hierbij omgekomen of verdreven niet-Armeense christenen ongenoemd blijft. Voor ons is het expliciet vermelden van deze groepen van groot belang. Ook zij mogen niet worden vergeten.” In Twente hebben de Armeense en Aramese organisaties zes jaar geleden mede daarom de handen ineen geslagen om samen de 100-jarige herdenking te organiseren.


Ook
ABM-voorzitter Aziz Beth Aho spreekt van een belangrijke ontwikkeling. “Het was mooier
geweest als deze motie in 2015 tijdens de 100-jarige herdenking zou zijn ingediend, maar altijd beter laat dan nooit.” Hij voegt hieraan toe dat het niet alleen om woorden gaat. “Juist tijdens de herdenking in 2015 zagen we hoe de geschiedenis zich herhaalde. Destijds waren de Europese regeringen op de hoogte van de genocide die de Ottomaanse regering op haar christelijke bevolking voltrok, maar kozen zij ervoor de andere kant op te kijken. Precies 100 jaar later zagen we hetzelfde mechanisme in Syrië en Irak en recenter in Nagorno-Karabagh: berichten over moord op en verdrijving van de Aramese resp. Armeense christelijke bevolking ter plaatse werden lange tijd in twijfel getrokken, gerelativeerd en pas na lange tijd – als het kwaad al geschied was – toegegeven. Wat ons betreft betekent het aannemen van deze motie niet alleen het erkennen van wat 100 jaar geleden gebeurde, maar ook het alerter zijn op wat zich nu in Syrië, Irak en Nagorno-Karabagh afspeelt.

ABM-bijeenkomst “Protesten in Libanon” met Elia Barsoum op 31 jan. 2020

beirut

verslag Protesten in Libanon

Wat we in Nederland over het Midden-Oosten horen gaat vooral over Syrië en Irak, Iran en Soedi-Arabië en Israël en Palestina. Bij de opvang van vluchtelingen in deze regio gaat alle aandacht uit naar Turkije en bij de recente straatprotesten worden ook vooral de protesten in Irak gelicht. Libanon staat veel minder of zelfs helemaal niet in de schijnwerper. En dat terwijl het land in verhouding tot de eigen bevolking veel meer Syrische en Iraakse vluchtelingen opvangt dan Turkije en er over de straatprotesten in Libanon eigenlijk veel meer te vertellen valt dan over die in Irak. Al met al reden voor de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) om deze bijeenkomst te organiseren met haar “man in Beiroet”, Elia Barsoum. Tijdens de Libanese Burgeroorlog in de jaren ’80 van de vorige eeuw verbleef Elia in Enschede waar hij aan de UT studeerde en later ook werkte om rond 2000 weer naar zijn vaderland terug te keren. Hij komt echter nog regelmatig in Enschede en meestal organiseert ABM dan een bijeen­komst als deze om de Aramese achterban en andere Enschedeërs te informeren over de ontwikkelingen in dit land dat zo systematisch in de schaduw van het nieuws staat.

Press Release 9 January 2020: Three Aramean men falsely imprisoned by Turkish Government

ABM Press release – imprisoned Arameans 2020-0109

Press Release 9 January 2020

Three Aramean men falsely imprisoned by
Turkish Government

Enschede, 9 January 2020 – Today three Aramean men from different villages in Tur
Abdin (South East Turkey) were arrested by the military government of Turkey. They
are most probably falsely accused of aiding the Kurdish terrorist organization PKK.
The men are Monk Raban Aho Belican from the monastery Mor Yacoub d’Karné,
Yusef Yar the mayor of Arkach and Musa Tastekin from Sederi all living in the area of
Turo d’Izlo. They have been taken into custody in the police station of Arkach and later
today they were transferred to the provincial capital of Mardin where they are still in
prison. We ask the international community to demand from the authorities of Turkey
the direct release of these three innocent man.

For decades Aramean Christians are persecuted and discriminated for they ethnicity and
religion. Most of them have left their homeland despite the enormous historical value of this
region to Arameans. Nowadays only three thousand Arameans are living in Tur Abdin
whereas in the seventies there were hundreds of thousands of them.

In recent years the Aramaic inhabitants of Tur Abdin have been victims of harassments,
threats and persecution by the Turkish government, Kurdish nationalists and Islamic
fundamentalists.

Note for the press:
For questions you can contact xxx
Aziz Beth Aho – chairman ABM

GEEN OORLOG MET IRAN STOP DE GEWELDSPIRAAL

Geen oorlog met Iran[17736]

trump

 zaterdag 11 januari 2020

12.00-13.00 uur

Ei van Ko (plein vóór het Stadhuis), Enschede

 

organisatie:

Aramese Beweging voor Mensenrechten

Enschede voor Vrede

Samenwerkende Democratische Organisaties

en anderen

Hoewel Trump zijn kiezers beloofde een eind te zullen maken aan de oorlogen van zijn voorgangers in het Midden-Oosten en de Amerikaanse troepen eindelijk uit Afghanistan en Irak terug te willen trekken, blijkt hij ten aanzien van Iran juist voor de ramkoers van de jaren ’80 en ’90 uit de vorige eeuw te kiezen.

Onmiddellijk na zijn verkiezing zegde hij eenzijdig het kernwapenakkoord met Iran op en schroefde hij de economische sancties weer op terwijl hij roekeloze politiek van de Saoedische kroonprins Mohammad bin Salman ten aanzien Iran en Qatar ondersteunt. Het afgelopen jaar kwam het al tot incidenten in de Golf.

Zoals Bush in 2003 op basis van een leugen met een preëmptieve aanval de oorlog tegen Irak begon, koerst Trump thans met een preëmptieve moord op basis van een verdenking op een oorlog met Iran aan. En net als aan de vooravond van de Golfoorlog laat Nederland zich die oorlog in rommelen door een fregat te sturen.

Aan Minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok: Turkse invasie in Noordoost-Syrië

minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, inval Turkije Syrie

Betreft Turkse invasie in Noordoost-Syrië                                                 Enschede, 14 oktober 2019

Geachte minister,
Mede met het oog op het debat dat u deze week zult voeren over de Turkse invasie in  Noordoost-Syrië, hecht de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) eraan de onderstaande punten met u te delen.

Ons schieten letterlino-war-on-syriajk de woorden te kort om de Turkse invasie in Noordoost-Syrië te veroordelen. De bevolking van dit gebied hunkert, na meer dan acht jaar oorlog en een voortdurende strijd tegen en terrorisering door ISIS, naar vrede en een einde van de gewelddadigheden om het normale leven weer op te pakken. In plaats daarvan ligt ze nu voluit onder vuur en gaat ze een onzekere toekomst tegemoet.

De gewelddadigheden die afgelopen woensdag met de Turkse aanval op Noordoost-Syrië
begonnen treffen niet alleen het laatstgenoemde gebied maar ook de grensregio in het zuidoosten van Turkije. Uitgerekend deze twee aan elkaar grenzen regio’s vormen het kerngebied van de Aramese gemeenschap in het Midden-Oosten en het herkomstgebied van de meer dan 25.000 Arameeërs die de afgelopen decennia in Twente en omgeving zijn komen wonen. Vrijwel allemaal hebben ze nog familie in deze regio’s van wie ze dagelijks berichten over aanslagen, beschietingen en bombardementen ontvangen en berichten over getroffen gebouwen en gewonde of gedode bekenden.

De gevolgen van deze Turkse aanval beperken zich echter niet alleen tot de Aramese, Koerdische en Arabische burgerbevolking in deze multiculturele en multireligieuze regio van Syrië, maar ook Europa en de rest van de wereld zullen de gevolgen merken, nu als gevolg van deze aanval door Koerdische milities vastgehouden ISIS-strijders uit hun gevangenkampen weten te ontsnappen en vol extra vergeldingsdrang over de wereld uit zullen zwermen.”

In dit verband moeten we u tot onze grote spijt wijzen op de nalatigheid van de internationale
gemeenschap om een oplossing te vinden voor de berechting en detentie van deze ISIS-strijders. Terwijl duidelijk was dat de bestaande situatie, waarin de Koerdische milities noodgedwongen de verantwoordelijkheid voor de gevangenkampen op zich namen, onhoudbaar was, bleef de internationale gemeenschap om de hete brei van een oplossing heen draaien en werd geen werk gemaakt van de ook door ABM ondersteunde voorstellen om tot een internationaal tribunaal te komen dat deze verantwoordelijkheid van de Koerden zou overnemen.

Ook ziet ABM tot haar leedwezen haar vele door de Nederlandse politiek in de wind geslagen
waarschuwingen bevestigt dat Turkije feitelijk met jihadistische milities in Syrië en zelfs met ISIS
samenwerkt. Vanuit Noordoost-Syrië komen thans volop berichten over het zij-aan-zij optrekken van het Turkse leger, jihadistische milities en vrijgekomen ISIS-strijders. Tot de jihadistische milities behoren ook milities die tot vrij recent door de Nederlandse regering werden ondersteund en van militair materiaal werden verzien terwijl de Nederlandse regering pas afgelopen vrijdag, na een door de Tweede Kamer aangenomen motie, tot een wapenembargo jegens Turkije heeft besloten. Een wapenembargo waar ABM al enkele jaren geleden om heeft gevraagd op basis van de informatie die zij had en in diverse brieven met u heeft gedeeld over de steun van Turkije aan jihadistische milities in Syrië.

Zelfs in het Kamerdebat donderdagmiddag wees de Nederlandse regering nog op de politieke en militaire samenwerking met Turkije. Daarmee hebben Nederland en de Europese Unie zich
feitelijk laten ringeloren door Turkije. De zogenaamde vluchtelingendeal is daarvan wel het meest bizarre voorbeeld en ook nu zien we weer dat president Erdoğan de opzegging van de
vluchtelingendeal of zelfs het naar Europea doorsturen van de in Turkije verblijvende 3,5 miljoen vluchtelingen als drukmiddel naar de EU gebruikt. We roepen Nederland en de EU op niet voor dit dreigement te wijken.

Het is naar de mening van ABM überhaupt een schande dat president Erdoğan uitgerekend
vluchtelingen inzet als wapen tegen de EU en mogelijk ook straks in de zogenaamde bufferzone
in Noordoost-Syrië om de daar thans levende (Aramese, Koerdische en Arabische) bevolking te
verdrijven. En dat terwijl de afgelopen woensdag begonnen oorlog inmiddels al weer 100.000
burgers extra op de vlucht heeft laten slaan. Velen voor hen inmiddels voor de tweede of derde
keer in acht jaar tijd.

Met vriendelijke groet,
namens de Aramese Beweging voor Mensenrechten,

Aziz Beth Aho
voorzitter

Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) veroordeelt Turkse invasie in Noordoost-Syrië

PDF: ABM verklaring inzake Turkse invasie in Noordoost Syrië[16396]

qamishli aansalg 2019

PERSBERICHT

Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) veroordeelt Turkse invasie in Noordoost-Syrië

Enschede, 11 oktober 2019 – Woorden schieten letterlijk te kort om de Turkse invasie in Noordoost-Syrië te veroordelen. De bevolking van dit gebied hunkert, na meer dan acht jaar oorlog en een voortdurende strijd tegen en terrorisering door ISIS, naar vrede en een einde van de geweld­dadigheden om het normale leven weer op te pakken. In plaats daarvan ligt ze nu voluit onder vuur en gaat ze een onzekere toekomst tegemoet.

De gewelddqamishli2adigheden die afgelopen woensdag met de Turkse aanval op Noordoost-Syrië begonnen treffen niet alleen het laatstgenoemde gebied maar ook de grensregio in het zuidoosten van Turkije. Uitgerekend deze twee aan elkaar grenzen regio’s vormen het kerngebied van de Aramese gemeenschap in het Midden-Oosten en het herkomstgebied van de meer dan 10.000 Arameeërs die de afgelopen decennia in Twente zijn komen wonen. Vrijwel allemaal hebben ze nog familie in deze regio’s van wie ze dagelijks berichten over aanslagen, beschietingen en bombardementen ontvangen en berichten over getroffen gebouwen en gewonde of gedode bekenden.

“De gevolgen van deze Turkse aanval beperken zich echter niet alleen tot de Aramese, Koerdische en Arabische burgerbevolking in deze multiculturele en multireligieuze regio van Syrië,” zo benadrukt Aziz Beth Aho, voorzitter van de ABM. “Ook Europa en de rest van de wereld zullen de gevolgen merken, nu als gevolg van deze aanval door Koerdische milities vastgehouden ISIS-strijders uit hun gevangenkampen weten te ontsnappen en vol extra vergeldingsdrang over de wereld uit zullen zwermen.”

Beth Aho wijst in dit verband op de nalatigheid van de internationale gemeenschap om een oplossing te vinden voor de berechting en detentie van deze ISIS-strijders. Terwijl duidelijk was dat de bestaande situatie, waarin de Koerdische milities noodgedwongen de verantwoordelijkheid voor de gevangenkampen op zich namen, onhoudbaar bleef de internationale gemeenschap op de hete brei van een oplossing heen draaien en werd geen werk gemaakt van door ABM ondersteunde voorstellen om tot een internationaal tribunaal te komen dat deze verantwoordelijkheid van de Koerden zou overnemen.

Ook ziet ABM tot haar leedwezen haar vele door de Nederlandse politiek in de wind geslagen waarschuwingen bevestigd dat Turkije feitelijk met jihadistische milities in Syrië en zelfs met ISIS samenwerkt. Vanuit Noordoost-Syrië komen thans volop berichten over het zij-aan-zij optrekken van het Turkse leger, jihadistische milities en vrijgekomen ISIS-strijders. Tot de jihadistische milities behoren ook milities die tot vrij recent door de Nederlandse regering werden ondersteund en van militair materiaal werden verzien terwijl de Nederlandse regering pas vandaag, na een door de Tweede Kamer aangenomen motie, tot een wapenembargo jegens Turkije heeft besloten. Een wapenembargo waar ABM al enkele jaren geleden om heeft gevraagd op basis van de informatie die zij had en met Nederlandse politici deelde over de steun van Turkije aan jihadistische milities in Syrië.

“Zelfs in het Kamerdebat donderdagmiddag wees de Nederlandse regering nog op de politieke en militaire samenwerking met Turkije,” benadrukt Beth Aho. “Daarmee heeft Nederland en heeft de Europese Unie zich feitelijk laten ringeloren door Turkije. De zogenaamde vluchtelingendeal is daarvan wel het meest bizarre voorbeeld en ook nu zie je weer dat Erdoğan de opzegging van de vluchtelingendeal of zelfs het naar Europea doorsturen van de in Turkije verblijvende 3,5 miljoen vluchtelingen als drukmiddel naar de EU gebruikt. De EU moet hier niet voor wijken.”

Hij noemt het een schande dat Erdoğan uitgerekend vluchtelingen inzet als wapen tegen de EU en mogelijk ook straks in de zogenaamde bufferzone in Noordoost-Syrië om de daar thans levende bevolking te verdrijven. En dat terwijl de afgelopen woensdag begonnen oorlog inmiddels al weer 100.000 burgers op de vlucht heeft laten slaan. Velen voor hen inmiddels voor de tweede of derde keer in acht jaar tijd.

Nadere informatie bij Aziz Beth Aho, voorzitter ABM, 06-…

Terroristische Aanslag op Arameeërs in Beth Zalin – Syrië

IMG_qamishlie aanslag 2019 1 IMG_qamishlie aanslag 2019Persbericht                                                                  Enschede, 14 juli 2018

Opnieuw een bomaanslag op de Arameeërs in Beth Zalin (Syrië)

 ENSCHEDE / BETH ZALIN – Met grote verslagenheid heeft de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) kennisgenomen van een aanslag op de Aramese kerkgangers in Beth Zalin (Qamishli), Syrië, waarbij diverse gewonden zijn gevallen. Wij veroordelen deze laffe daad op onschuldige kerkgangers ten zeerste af!

Link persbericht: Terroristische aanslag op kergangers in Beth Zalin Syrië