Dagelijks archief: 22 november, 2014

Landelijke gebedsavond voor Irak

weareNDRACHTEN – Met een landelijke gebedsavond vraagt de beweging WeAreN op woensdag 26 november aandacht voor de positie van bedreigde en gevluchte christenen in Irak en Syrië. Hulpverleners vertellen over de huidige stand van zaken in vluchtelingenkampen en het dagelijks leven van Irakese christenen.

De interkerkelijke gebedssamenkomst vindt plaats op 26 november om 20.00 uur in de Bethelkerk, Bolder 75 te Drachten. Het is belangrijk dat er juist nu gebeden wordt voor Iraakse en Syrische christenen, zegt woordvoerder Arend Pleysier van WeAreN. “In de zomerperiode was er massale aandacht voor het lot van tienduizenden Irakese christenen die huis en haard achterlieten in de vlucht voor Islamitische Staat. Nog steeds is de nood hoog. Met de winter op komst wacht veel vluchtelingen een moeilijke en onzekere periode.”

Duizenden vluchtelingen zijn ondergebracht op locaties die niet geschikt zijn voor de relatief koude en natte Noord-Irakese winter. Andere christenen zijn ondergebracht in scholen, die de komende weken op last van de overheid worden ontruimd. “Maar ook geestelijk gezien gaat het veel vluchtelingen niet goed”, zegt Pleysier. “De meerderheid is zwaar getraumatiseerd. Met het verstrijken van de tijd wordt het voor hen steeds onwaarschijnlijker dat zij op enig moment kunnen terugkeren.” Ook voor hulpverleners betekent die combinatie van praktische problemen en geestelijke nood een grote uitdaging. “De lokale kerken doen wat ze kunnen, ondermeer gesteund door organisaties die zijn aangesloten bij WeAreN. Maar ook voor hen komt het nu aan op volharding. Het gebed van christenen in Nederland ondersteunt hen daarbij.”

Tijdens de spreken hulpverleners en Irakese christenen. Onder de sprekers is de Nederlands-Irakese Johanna Marten, die namens stichting Gave actief is onder Irakese christenen in Nederland. Hij heeft intensief contact met geloofsgenoten in Irak, en bezocht het land kortgeleden. Daarnaast spreekt hulpverlener William van Diepen die al langdurig fulltime in Irak werkzaam is. Pastor Wieger Sikkema van de Vrije Baptistengemeente Bethel vertelt over het belang van gebed en de vraag hoe God doorwerkt in het lijden. Daarnaast vertelt WeAreN over het uitdelen van de bemoedigingskaarten aan Irakese christenen. Op deze kaarten zijn de foto’s te vinden van bijna 700 Nederlandse christenen die inmiddels deelnamen aan deze beeldbemoedigingsactie via www.wearen.nl. De bijeenkomst heeft een interkerkelijk karakter, waarbij muziek en gebedsmomenten worden ingevuld volgens verschillende Nederlandse en Irakese tradities.

WeAreN is als initiatiefnemer verantwoordelijk voor de organisatie van de dag, en wordt daarbij belangeloos ondersteund door de Vrije Baptistengemeente Bethel. WeAreN is een beweging die door meer dan dertig christelijke organisaties en partijen wordt ondersteund en heeft tot doel aandacht te vragen voor de positie van christenen in Irak en Syrië, en op te roepen tot gebed en verbondenheid. Via WeAreN zijn inmiddels bijna 500 lokale en regionale gebedsbijeenkomsten georganiseerd vanuit de volle breedte van kerkelijk Nederland. Meer informatie over de gebedsbijeenkomst is te vinden op www.wearen.nl

NOOT VOOR DE REDACTIE, NIET VOOR PUBLICATIE:
Meer informatie over WeAreN en de beeldbemoedigingsactie vindt u op bijgevoegde factsheet en via www.wearen.nl . U bent van harte welkom om bij deze avond aanwezig te zijn en verslag te doen in woord en beeld. Om veiligheidsredenen is verslaglegging aan voorwaarden verbonden en is aanmelding vooraf noodzakelijk. Voor vragen en aanmelding kunt u contact opnemen met woordvoerder Arend Pleysier via pers@wearen.nl of 0341-465000.