Aan de minister van Buitenlandse Zaken

de heer Frans Timmermans

betreft: uw brief d.d. 14 augustus 2014 over de situatie van minderheden in Irak

Enschede, 14 augustus 2014

Geachte minister Timmermans,

Graag wil ik u namens de Aramese Beweging voor Mensenrechten hartelijk bedanken dat u vandaag helder aangeeft dat ISIS vermoedelijk genocide pleegt.

U toont daarmee, samen met bijvoorbeeld de Verenigde Staten (Obama), het VK (Cameron) en Frankijk (Fabius) moed en noemt dit onmetelijke kwaad bij haar naam.

ISIS geeft ook helder aan dat er geen plek voor andersdenkenden en andersgelovigen in haar kalifaat is.

Met deze uitspraak verplicht u zich ook te handelen, ten minste in VN-verband. Dat is het gevolg van het terecht gebruik van deze term, zoals dr. Holslag vandaag ook helder uitlegt (http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/timmermans-praat-onzin-over-genocide).

Wij hopen van harte dat u hulp wilt bieden aan de getroffenen, niet alleen vandaag maar ook in de nabije toekomst. En dat de VN-landen, inclusief de Arabische landen, de door ISIS gepleegde genocide zullen stoppen.

Graag vernemen wij van u welke hulp u zult bieden, als Nederland of in EU verband. Morgen is er immers een ingelaste vergadering. En hoe u de volkeren die nu verschrikkelijk lijden onder ISIS zoals christenen, Yazidi, shabakken, zult helpen.

Wij rekenen erop dat  u dit doet. Onze families hebben als vluchteling hier gastvrij onderdak en een nieuw huis en nieuw thuisland gevonden en zijn trots op een land dat de bevordering van de internationale rechtsorde ook in haar grondwet heeft staan.

Met vriendelijk groet,

namens de Aramese Beweging voor Mensenrechten,

Aziz Beth Aho

voorzitter