Eén jaar zonder levensteken – lot ontvoerde Syrische bisschoppen onbekend

PERSBERICHT                                                       Enschede, 22 april 2014

Eén jaar zonder levensteken – lot ontvoerde Syrische bisschoppen onbekend

Aramese Beweging voor Mensenrechten vraagt Nederlandse overheid om opheldering

10273808_10202090782736053_7506348040910265548_nENSCHEDE– Vandaag, 22 april 2014, is het precies één jaar gelden dat de twee Aramese bisschoppen (Syrische-Orthodoxe aartsbisschop Mor Gregorios Yohanna Ibrahim en zijn Grieks-Orthodoxe collega Boulos Yazigi) werden ontvoerd.
De bisschoppen werden op 22 april 2013 in de buurt van de stad Aleppo door islamitische rebellen weggevoerd. Verschillende pogingen om tot vrijlating van de bisschoppen te komen zijn tot dusverre zonder succes gebleven. Een jaar later ontbreekt van beide bisschoppen nog elk spoor.
De Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) onderschrijft de verklaring van de voorzitter van het Aramese Federatie in Duitsland, Daniyel Demir, waarin deze stelt:
“Voor de christenen in Syrië en de Aramese gemeenschap in de hele wereld markeert de datum van 22 april 2014 een treurige gedenkdag. Met de ontvoering van de aartsbisschoppen Mor Gregorios Yohanna Ibrahim en Boulos Yazigi, die nu één jaar vermist worden, wordt de hele Syrische christenheid gegijzeld. Hun vrijlating zou juist nu in het licht van de hoopvolle Paasboodschap, de Wederopstanding van Jezus Christus, een krachtig, positief en bemoedigend signaal voor christenen en moslims hebben kunnen zijn, die alle onder ontvoeringen en de gevolgen van verwoesting en verdrijving te lijden hebben.
Bij hoogwaardigheidsbekleders gelden als bevorderaars van de vreedzame co-existentie van verschillende religieuze gemeenschappen en bevolkingsgroepen in Syrië. Aartsbisschop Mor Gregorius Yohanna Ibrahim publiceerde in juli 2012 reeds een “roadmap” voor vrede in Syrië, gebaseerd op verzoening, vergeving, dialoog en wederkerigheid en gericht op het behoud van de unieke pluralistische samenstelling van de Syrische samenleving en de nationale eenheid van het land. De aartsbisschop riep destijds op tot onmiddellijke beëindiging van het geweld, tot effectieve humanitaire hulp en tot een alomvattende dialoog, tot een oplossing via de onderhandelingstafel om de tragedie tot een einde te brengen.
“De positieve beëindiging van de gijzeling van de nonnen uit het Aramese Maaloula had destijds weer hoop gegeven op de vrijlating van ook andere geestelijken en ambtsdragers, zoals de toen 11 maanden eerder ontvoerde aartsbisschoppen Mor Gregorios Yohanna Ibrahim en Boulos Yazigi, van wie we tot vandaag geen levensteken hebben ontvangen”, zo stelde aartsbisschop Jean Kawak van het Syrisch-Orthodoxe Patriarchaat in Damascus.

“De verantwoordelijkheid voor de veiligheid en onschendbaarheid van de ontvoerde aartsbisschoppen ligt in de eerste plaats in handen van de Syrische oppositie, die aangeeft het militaire en civiele gezag over het gebeid uit te oefenen waar de ontvoering heeft plaatsgevonden,” zo verklaart de voorzitter van Aramese Federatie in Duitsland, Daniyel Demir. De Aramese Beweging voor Mensenrechten roept in navolging van hem de Nederlandse regering op om politieke druk uit te oefenen op de Syrische oppositie en haar partners. Er moet een onvoorwaardelijke vrijlating van de ontvoerde bisschoppen worden geëist. Vorige week nog bracht ABM deze boodschap onder de aandacht van een vijftal Tweede Kamerleden tijdens een “ontvangst in bijzondere procedure” door de Tweede Kamer van de Turks-Aramese onderzoeksjournalist Erkan Metin die vorige week op uitnodiging van ABM in Nederland was en die een jaar lang onderzoek heeft gedaan naar de identiteit van de ontvoerders en de rol van de Turkse regering hierbij.

Op 22 april 2013 bevonden de Syrisch-Orthodoxe aartsbisschop van Aleppo, Mor Gregorios Yohanna Ibrahim, en zijn Grieks-Orthodoxe collega Boulos Yazigi, aartsbisschop van Aleppo en Iskanderun, zich gezamenlijk op een humanitaire missie om onderhandelingen over de vrijlating van een ontvoerde priester te voeren toen zij op de terugweg van Turks-Syrische grens naar hun bisdommen door een bewapende groep met geweld werden weggevoerd. Daarbij werd de chauffeur en onderdiaken van bisschop Ibrahim, Fatha’Allah Kabboud, vermoord. Het voorval voltrok zich in de noordelijke provincie Aleppo, die door het oppositionele Vrije Syrische Leger wordt beheerst.

 

http://www.nd.nl/artikelen/2014/april/23/arameeers-vragen-hulp-nederland