ISIS rukt na verovering al-Qaryatain verder op naar Homs; Gezamelijke strijd met Assad lijkt enige mogelijkheid

saveEnschede, 8 augustus 2015 – De Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) schrijft aan minister Koenders en de leden van de Tweede Kamer, dat zij militair-operationele samenwerking met het Syrische regeringsleger tegen het verder oprukken van ISIS zien als een “noodgedwongen samenwerking op grond van louter pragmatische overwegingen. “Als mensenrechtenbeweging zijn wij geen voorstander van zijn optreden vóór en na 2011, maar soms gebiedt de realiteit om samen te werken met een minder groot kwaad tegen een veel grotere dreiging.” Dit pleidooi doet ABM na de verovering van de historische Aramese stad al-Qaryatain eerder deze week door ISIS waarbij 250 Aramese christenen door ISIS werden ontvoerd. Naar verluid trekt ISIS nu verder op richting Homs, waar de oostelijke stadswijken ook voornamelijk door Aramese christenen worden bewoond. Het Syrische regeringsleger blijkt niet in staat deze opmars naar het centrum en vooral door christelijke, alawitische en seculiere Syriërs bewoonde deel van het land te stuiten, terwijl de internationale gemeenschap met haar luchtaanvallen niet in staat is om de burgerbevolking daadwerkelijk te beschermen tegen de terreur van ISIS die zich vooral tegen deze minderheden richt. ABM zegt te “begrijpen dat de Nederlandse regering en ook veel partijen in de Tweede Kamer grote moeite hebben om überhaupt te willen nadenken over enige vorm van militair-operationele samenwerking – ook al is het maar tijdelijk – met het Syrische regeringsleger van Assad.” Maar, zo stelt de organisatie, “waar we in eerdere opinie-artikelen al onze twijfel uitten over het realiteitsgehalte van een “gematigde oppositie” die in Syrië met luchtsteun van de internationale coalitie ISIS op de grond tegen zou kunnen houden en mogelijk zelfs terug zou kunnen dringen, is in het westen van Syrië en met name rond de steden Homs en Damascus, het Syrische regeringsleger de enige partij die dat met luchtsteun van de internationale coalitie zou kunnen doen en de juist hier levende Aramese christenen aldoende kan beschermen tegen de in deze richting steeds verder oprukkende terreur van ISIS.” Volgens ABM staat “de toekomst van de Aramese christenen in het Midden-Oosten op het spel” en ze dringt er dan ook bij regering en parlement “ten zeerste op aan om zich binnen de internationale coalitie sterk te maken voor een strategie die de burgerbevolking van Syrië en met name ook de Aramese christenen en andere etnische en religieuze minderheden daadwerkelijk te beschermen. Ook als dat een monsterverbond met de regering van Assad in zou moeten houden.”