Stop de ISIS-genocide op christenen en jezidi’s – Stuur een e-mail naar de Tweede Kamer

2014-08-08 21.31.21Beste mevrouw, mijnheer,

Vrij onlangs nog heeft u contact gehad met de Aramese Beweging voor Mensenrechten. ABM heeft uw hulp nodig en daarom doen wij dringend beroep op u.

In het noorden van Irak voltrekt zich op dit moment een genocide op met name jezidi’s en christenen. Een genocide die we als ABM op basis van onze contacten in het gebied al zagen aankomen. Al voor de vakantie hebben we de Tweede Kamer hierover geïnformeerd, maar drie pogingen van Kamerleden om hier nog voor de vakantie met de minister over te debatteren haalden niets uit.

Inmiddels is de Tweede Kamer wel van vakantie teruggekomen om te debatteren over de boven Oekraïne neergehaalde MH17 en over Gaza. Terecht: het zijn belangrijke onderwerpen, maar dat geldt ook voor de genocide die de Islamitische Staat in Irak en Syrië op dit moment op christenen en jezidi’s pleegt waarbij niet alleen de mensen zelf op gruwelijke wijze worden gedood of verdreven, maar ook hun veelal eeuwenoude cultuurgoed wordt vernietigd en hun bestaan al doende wordt uigewist. De ernst van deze zaak wil nog steeds niet tot de meeste Kamerleden en de minister doordringen.

Vandaar ons dringende verzoek om een persoonlijk e-mail te sturen naar één of meer Tweede Kamerleden van uw keuze waarin u uw afschuw kunt uiten over de gebeurtenissen die zich thans in het noorden van Irak afspelen, uw zorg dat de Nederlandse politiek hier grotendeels over zwijgt en hen oproept om zo snel mogelijk met de regering te overleggen wat Nederland kan doen. Bij dat laatste kunt u aandringen op:

* het benoemen van de thans plaatsvindende gebeurtenissen als genocide,

* het leveren van humanitaire hulp aan de verdrevenen,

* het ondersteunen van groepen die de bedreigde burgerbevolking trachten te beschermen,

* het aandringen bij Arabische landen in de regio om duidelijk te maken dat religieuze minderheden zoals jezidi’s en christenen er gewoon bij horen en daar ook pal voor te staan,

* het aanpakken van landen en organisaties die ISIS van wapens en financiële middelen voorzien,

* het tegengaan van wervings- en propaganda-activiteiten van ISIS in Nederland en het uit laten reizen van zgn. polderjihadisten naar Syrië en Irak,

* een ruimhartiger opvang in Nederland van mensen die het ISIS-geweld hebben moeten ontvluchten.

Op al deze punten schiet de Nederlandse opstelling in onze ogen ernstig te kort, zoals we als ABM dit weekend in een brief aan de Tweede Kamer hebben laten weten (zie: www.aramesebeweging.nl)

Uw e-mail kunt u sturen naar één of meer Kamerleden van uw keuze. Om u van dienst te zijn geven we u hieronder per partij de e-mailadressen van de fractievoorzitter en de buitenlandwoordvoerder:

VVD: Halbe Zijlstra, h.zijlstra@tweedekamer.nl, Han ten Broeke, hantenbroeke@tweedekamer.nl

PvdA: Diederik Samson, D.Samsom@tweedekamer.nl, Michiel Servaes, m.servaes@tweedekamer.nl

SP: Emile Roemer, emileroemer@sp.nl, Harry van Bommel, HvBommel@sp.nl

CDA: Sybrand van Haersma Buma, S.Buma@tweedekamer.nl, Pieter Omtzigt, pieter.omtzigt@tweedekamer.nl

PVV: Geert Wilders, g.wilders@tweedekamer.nl, Raymond de Roon, r.deroon@tweedekamer.nl

D66: Alexander Pechtold, a.pechtold@tweedekamer.nl, Sjoerd Sjoerdsma, s.sjoerdsma@tweedekamer.nl

ChristenUnie: Arie Slob, A.Slob@tweedekamer.nl, Joël Voordewind, j.voordewind@tweedekamer.nl

GroenLinks: Bram van Ojik, b.vojik@tweedekamer.nl, tevens buitenlandwoordvoerder

SGP: Cees van der Staaij, C.vdStaaij@tweedekamer.nl, tevens buitenlandwoordvoerder

PvdD: Marianne Thieme, marianne.thieme@tweedekamer.nl, tevens buitenlandwoordvoerder

Groep Bontes-Van Klaveren: Louis Bontes, l.bontes@tweedekamer.nl, tevens buitenlandwoordvoerder

50PLUS-Klein: Norbert Klein, n.klein@tweedekamer.nl

50PLUS-Baay-Timmermans: Martine Baay-Timmerman, m.baay@tweedekamer.nl

Groep Van Vliet: Roland van Vliet, r.vvliet@tweedekamer.nl (Van Vliet)

Een cc van de door u naar aanleiding van deze oproep verstuurde e-mail(s) naar info@aramesebeweging.nl stellen we zeer op prijs.

Ook stellen we het prijs wanneer u deze oproep door zou willen sturen naar anderen in uw omgeving.

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw deelname aan deze actie,

namens de Aramese Beweging voor Mensenrechten,

Aziz Beth Aho,

voorzitter