Timmermans sluit ogen voor Turkse steun aan extremisten

Patriots_Turkije_smallMinister Timmermans blijft de schokkende aanwijzingen voor Turkse betrokkenheid bij het steunen van extremisten in Syrië en omgeving stelselmatig negeren. Dat blijkt uit zijn reactie op het rapport van Jubilee Campaign en de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM), waarmee zij onlangs de Tweede Kamer gedetailleerd op de hoogte stelden van het dubieuze gedrag van Turkije. ‘Aan alle opgesomde feiten, bewijzen en verdenkingen over de steun die Turkije geeft aan de ontwrichting in het Midden-Oosten, wordt volstrekt voorbij gegaan’, aldus Jan Schaake van ABM. ‘Timmermans vindt Turkije kennelijk zó belangrijk dat hij hen niet voor het hoofd wil stoten.’

Met het rapport ‘De betrokkenheid van Turkije bij wandaden in Syrië’ wilden de betrokken organisaties aantonen dat een diepgaand internationaal onderzoek naar het NAVO-land zeer gewenst is. Nederland zou in dit proces de katalysator kunnen zijn. Ook zou de steun aan Turkije door onder andere twee Nederlandse Patriots serieus heroverwogen moeten worden. Zowel Nederland als andere EU-landen hebben echter ‘geen indicaties voor Turkse steun aan jihadisten’, schrijft minister Timmermans. ‘Mijn EU-collega’s zien geen aanleiding voor een internationaal onderzoek, en een Nederlandse ‘Alleingang’ ligt niet voor de hand.’

Afslachting
‘Timmermans gebruikt wederom de tactiek om niet inhoudelijk te reageren op de feiten’, zegt Peter Bronsveld, directeur van Jubilee Campaign. ‘Daarmee draait hij de Tweede Kamer en de Nederlandse bevolking willens en wetens een rad voor de ogen. Ondertussen gaat de afslachting van christenen en andere minderheden in Syrië en omringende landen onverminderd door.’ Volgens berichten zijn in Irak al tienduizenden christenen op de vlucht geslagen uit angst voor de gruweldaden van de extremistische groepering IS, die naar verluidt mensen martelt, executeert en zelfs doodt door kruisiging.

Schaake (ABM) ziet de reactie van de minister als een extra aanleiding om met een vertaling van het rapport naar andere Europese landen, de Raad van Europa en het Europees Parlement te gaan. Jubilee Campaign probeert via hun Amerikaanse kantoor ook daar de zaak onder de aandacht te brengen. De organisaties zijn van mening dat een grondig inzicht in de militaire en financiële steun aan de extremisten via Turkije prioriteit moet krijgen. Dit zou de sleutel kunnen zijn tot de ontwikkeling van een passend beleid ten opzichte van het Syriëconflict, dat zich in rap tempo uitbreidt naar omringende landen.