Dagelijks archief: 11 augustus, 2014

Geen voorkeursbehandeling, maar negeer de christelijke minderheden dan ook niet langer

11augustus 2014

Enschede – Het was te verwachten: na de gezamenlijke oproep van de voorzitters van de drie christelijke politieke jongerenorganisaties om op de bres te gaan staan voor vervolgde christenen (Trouw, 4 augustus 2014), bezweren twee medewerkers van de vredesorganisatie PAX (dat nog geen jaar geleden om opportunistische redenen het woord ‘Christi’ en de verwijzing naar het ‘Inter-Kerkelijk Vredesberaad’ uit haar naam heeft geschrapt dat je op moet komen voor àlle bedreigde minderheden en niet alleen voor de christenen (Trouw, 11 augustus 2014).

image nasrani siteNatuurlijk is dat zo, maar in de praktijk lijkt die bezwering om niet exclusief voor christelijke minderheden te kiezen erop neer hun appèl om hulp door westerse regeringen, vredes- en mensenrechtenorganisaties worden genegeerd. Ook nu wordt in de media vooral gesproken over de jezidi’s die de bergen zijn ingevlucht voor het oprukkende ISIS en vormt het leed van déze religieuze minderheid de reden voor de Amerikaanse president Obama om in te grijpen in Irak, niet de verdrijving van tienduizenden christenen uit Mosul en omgeving anderhalve maand eerder.

De PAX-medewerkers motiveren deze terughoudendheid in hun artikel vanuit het veelgehoorde argument dat openlijke steun vanuit het christelijk geachte Westen voor de christelijke minderheden in het Midden-Oosten een extra bedreiging voor deze minderheden vormt omdat zij dan gezien zouden worden als een vijfde colonne van het Westen. Dat verschijnsel zien we inderdaad, maar dat is geen gevolg van de steun die het Westen (feitelijk niet) aan de christelijke minderheden in het Midden-Oosten geeft, maar van de oorlogen die het Westen zelf in het Midden-Oosten voert of van de steun die het aan andere in deze regio oorlog voerende partijen geeft.

Voorafgaand aan de desastreuze Irak-oorlog van 2003 riepen Iraakse christenen en christenen in de rest van het Midden-Oosten hun (vermeende) geloofsgenoten op om deze oorlog niet te beginnen omdat deze dramatische gevolgen zou hebben voor christenen en alle andere bevolkingsgroepen in Irak. Dit klemmende beroep op het Westen werd genegeerd en vanuit het IKV werd smalend gewezen op de christelijke achtergrond van de Iraakse minister van buitenlandse zaken en latere premier onder Saddam Hoessein, Tariq Aziz. De christenen in Irak zouden heulen met het regiem en hun waarschuwingen werden in de wind geslagen. Hetzelfde werd de Syrische kerken verweten toen zij in 2011, kort na het begin van de Arabische Lente, wezen op jihadistische groepen die met de gewapende Syrische oppositie meevochten, een bedreiging vormden voor christenen en andere minderheden in Syrië en door Westen moreel en indirect ook materieel werden ondersteund.

De PAX-medewerkers bepleiten aan het eind van hun artikel een “inclusieve benadering“ om bij “het ingewikkelde identiteits- en staatsvormingsproces in Irak en de Arabische regio” aan te knopen. Maar inzake Irak in 2003 en Syrië in 2011 hanteerden hun organisatie en de Westerse politiek in zijn algemeenheid ook geen inclusieve benadering. Er werd vooral geluisterd naar Iraakse cq. Syrische ballingen en inzake Irak naar de Koerden in het noorden van het land die bezig waren met een heel eigen “identiteits- en staatsvormingsproces in Irak”. Andere stemmen, ook die van de christenen in beide landen, werden domweg niet gehoord of als irrelevant terzijde geschoven.

Juist in Syrië en Irak vormden christenen een volstrekt geïntegreerde bevolkingsgroep binnen deze volgens seculiere opvattingen gevormde staten. Met hun seculiere en islamitische landgenoten verzetten zij zich tegen de in hun ogen Westerse imperialistische politiek ten aanzien van het Midden-Oosten. Het Westen koos vervolgens andere bevolkingsgroepen als “vijfde colonne” en helpt ook nu weer vooral de Koerden om zich in Irak tegen ISIS te verdedigen. In plaats van de vanuit Mosul naar de Vlakte van Ninevé gevluchte christenen te beschermen, trokken de Koerdische strijders zich zonder slag of stoot te leveren uit dit gebied terug, zoals het Iraakse leger anderhalve maand geleden in Mosul had gedaan.

De christenen worden tegenwoordig inderdaad in grote delen van Irak gezien als vijfde colonne van het Westen, maar dat komt niet omdat het Westen steeds eenzijdig voor hen op zou komen maar juist omdat Westen hun waarschuwingen en hulpkreten systematisch negeert en dat dan steeds weer rechtvaardigt door te wijzen op het gevaar als de christenen tot vijfde colonne te maken.

Aziz Beth Aho

voorzitter Aramese Beweging voor Mensenrechten

Stop de ISIS-genocide op christenen en jezidi’s – Stuur een e-mail naar de Tweede Kamer

2014-08-08 21.31.21Beste mevrouw, mijnheer,

Vrij onlangs nog heeft u contact gehad met de Aramese Beweging voor Mensenrechten. ABM heeft uw hulp nodig en daarom doen wij dringend beroep op u.

In het noorden van Irak voltrekt zich op dit moment een genocide op met name jezidi’s en christenen. Een genocide die we als ABM op basis van onze contacten in het gebied al zagen aankomen. Al voor de vakantie hebben we de Tweede Kamer hierover geïnformeerd, maar drie pogingen van Kamerleden om hier nog voor de vakantie met de minister over te debatteren haalden niets uit.

Inmiddels is de Tweede Kamer wel van vakantie teruggekomen om te debatteren over de boven Oekraïne neergehaalde MH17 en over Gaza. Terecht: het zijn belangrijke onderwerpen, maar dat geldt ook voor de genocide die de Islamitische Staat in Irak en Syrië op dit moment op christenen en jezidi’s pleegt waarbij niet alleen de mensen zelf op gruwelijke wijze worden gedood of verdreven, maar ook hun veelal eeuwenoude cultuurgoed wordt vernietigd en hun bestaan al doende wordt uigewist. De ernst van deze zaak wil nog steeds niet tot de meeste Kamerleden en de minister doordringen.

Vandaar ons dringende verzoek om een persoonlijk e-mail te sturen naar één of meer Tweede Kamerleden van uw keuze waarin u uw afschuw kunt uiten over de gebeurtenissen die zich thans in het noorden van Irak afspelen, uw zorg dat de Nederlandse politiek hier grotendeels over zwijgt en hen oproept om zo snel mogelijk met de regering te overleggen wat Nederland kan doen. Bij dat laatste kunt u aandringen op:

* het benoemen van de thans plaatsvindende gebeurtenissen als genocide,

* het leveren van humanitaire hulp aan de verdrevenen,

* het ondersteunen van groepen die de bedreigde burgerbevolking trachten te beschermen,

* het aandringen bij Arabische landen in de regio om duidelijk te maken dat religieuze minderheden zoals jezidi’s en christenen er gewoon bij horen en daar ook pal voor te staan,

* het aanpakken van landen en organisaties die ISIS van wapens en financiële middelen voorzien,

* het tegengaan van wervings- en propaganda-activiteiten van ISIS in Nederland en het uit laten reizen van zgn. polderjihadisten naar Syrië en Irak,

* een ruimhartiger opvang in Nederland van mensen die het ISIS-geweld hebben moeten ontvluchten.

Op al deze punten schiet de Nederlandse opstelling in onze ogen ernstig te kort, zoals we als ABM dit weekend in een brief aan de Tweede Kamer hebben laten weten (zie: www.aramesebeweging.nl)

Uw e-mail kunt u sturen naar één of meer Kamerleden van uw keuze. Om u van dienst te zijn geven we u hieronder per partij de e-mailadressen van de fractievoorzitter en de buitenlandwoordvoerder:

VVD: Halbe Zijlstra, h.zijlstra@tweedekamer.nl, Han ten Broeke, hantenbroeke@tweedekamer.nl

PvdA: Diederik Samson, D.Samsom@tweedekamer.nl, Michiel Servaes, m.servaes@tweedekamer.nl

SP: Emile Roemer, emileroemer@sp.nl, Harry van Bommel, HvBommel@sp.nl

CDA: Sybrand van Haersma Buma, S.Buma@tweedekamer.nl, Pieter Omtzigt, pieter.omtzigt@tweedekamer.nl

PVV: Geert Wilders, g.wilders@tweedekamer.nl, Raymond de Roon, r.deroon@tweedekamer.nl

D66: Alexander Pechtold, a.pechtold@tweedekamer.nl, Sjoerd Sjoerdsma, s.sjoerdsma@tweedekamer.nl

ChristenUnie: Arie Slob, A.Slob@tweedekamer.nl, Joël Voordewind, j.voordewind@tweedekamer.nl

GroenLinks: Bram van Ojik, b.vojik@tweedekamer.nl, tevens buitenlandwoordvoerder

SGP: Cees van der Staaij, C.vdStaaij@tweedekamer.nl, tevens buitenlandwoordvoerder

PvdD: Marianne Thieme, marianne.thieme@tweedekamer.nl, tevens buitenlandwoordvoerder

Groep Bontes-Van Klaveren: Louis Bontes, l.bontes@tweedekamer.nl, tevens buitenlandwoordvoerder

50PLUS-Klein: Norbert Klein, n.klein@tweedekamer.nl

50PLUS-Baay-Timmermans: Martine Baay-Timmerman, m.baay@tweedekamer.nl

Groep Van Vliet: Roland van Vliet, r.vvliet@tweedekamer.nl (Van Vliet)

Een cc van de door u naar aanleiding van deze oproep verstuurde e-mail(s) naar info@aramesebeweging.nl stellen we zeer op prijs.

Ook stellen we het prijs wanneer u deze oproep door zou willen sturen naar anderen in uw omgeving.

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw deelname aan deze actie,

namens de Aramese Beweging voor Mensenrechten,

Aziz Beth Aho,

voorzitter

Teken van solidariteit

In het Nederlands Dagblad van 5 augustus 2014 waarschuwt de protestantse synodevoorzitter Karin van den Broeke voor een ongewenst neveneffect van het dragen van T-shirts of buttons met het nasrani-teken. Het zou het groepsgevoel kunnen creëren of versterken van “wij christenen tegenover die enge moslims”. Zo is het natuurlijk niet bedoeld en zowel in Irak als in Enschede als elders op de wereld wordt het nasrani-teken niet alleen door christenen maar ook door moslims, humanisten, anders- of niet-gelovigen gedragen. Als teken van solidariteit. Omdat ISIS niet alleen een bedreiging voor christenen vormt, maar voor alles dat en iedereen die niet past in hun enge interpretatie van de islam. In haar breed verspreide oproep om een button met het nasrani-teken te dragen verwijst de Aramese Beweging voor Mensenrechten dan ook naar het verhaal over koning Christiaan X van Denemarken die, toen de nazi’s ook de Deense joden dwongen een gele Davidster te dragen, er zelf ook één opspelde (hoewel hij geen jood was) en daarmee zoveel navolging van andere niet-joodse Denen kreeg, dat veel Deense joden de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog hebben overleeft.
ND 2014-08-07 pag09