Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) woont een hoorzitting in de Tweede Kamer over zelfbestuur Noord-Syrië

Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) woont een hoorzitting in de Tweede Kamer over zelfbestuur Noord-Syrië

DEN – HAAG – Op 13 maart 2014 is mede op initiatief van Jubilee Campagne door Joël Voordewind, Tweede Kamerlid van ChristenUnie een hoorzitting over zelfbestuur in Noord-Syrië georganiseerd.

Op verzoek van Joël Voordewind hebben Sabo Kara en Aziz Beth Aho namens de Aramese Beweging voor Mensenrechten de hoorzitting in de Tweede Kamer bijgewoond.

WP_20140313_001Voor de hoorzitting waren Bassam Ishak, leider van de Syriac National Council of Syria en Salih Muslim Muhammad, leider van de Syrian Kurdisch Supreme Concil  – uit Syrië – uitgenodigd om in het Nederlandse parlement te spreken over de vorming van het zelfbestuur tussen de Koerden, Arameeërs, Arabieren en andere kleine minderheidsgroepen.

Zowel Bassam Ishak als ook Salih Muslim Muhammad heeft gesproken over de “Democratische Kantons’ die onlangs zijn uitgeroepen in Noord-Syrië.

Over enkele maanden worden het noorden van Syrië verkiezingen gehouden. De Koerdische beweging wil zo breed mogelijk een coalitie vormen met de minderheden in het gebied en is op zoek voor steun bij diverse Europese landen, voor hun plan voor een zelfbestuur in Noord-Syrië.

Tijdens de hoorzitting hebben beide gastsprekers het belang van dialoog en samenwerking tussen verschillende groepen benadrukt en hebben een appel gedaan op de aanwezig politici om hun plan te ondersteunen.

SAMSUNGAramese Beweging Voor Mensenrechten heeft tijdens de bijeenkomst kritische kanttekeningen gemaakt bij de ‘goede’ bedoelingen die men heeft bij de vorming van een zelfbestuur in het noorden van Syrië.  “Waarom draagt Noord-Syrië niet haar oude naam, Aram Nahrain en wel de Koerdistan, als de Koerden toch het streven naar dialoog tussen de volkeren hebben?”

Ook merkt ABM op, dat een zelfbestuur helaas niet door de meerderheid in de regio gedragen wordt, maar enkel door de Koerdische beweging en een aantal christenen die op eigen titel een  alliantie met de koerden hebben.

Dat een onverdeeld Syrië niet slechts de mening van ABM is, maar de mening van alle christenen in Syrië, blijkt tevens ook uit een artikel van 7 maart 2014 in Radio Vatikan. De Syrisch Katholieke aartsbisschop van Hassake-Nisibis, Jacques Behnan Hindo merkt het volgende op: “ De vorming van zelfbestuur dient door alle minderheden in de regio gedragen en goedgekeurd te worden. Het feit dat de Syrisch Koerden drie christenen in hun bestuur willen opnemen, betekent niet dat zij ook de christenen vertegenwoordigen. De drie christenen hebben op eigen titel deelgenomen aan het bestuur en delen niet de mening van de christenen over de vorming van een eigen zelfbestuur in het Noorden van Syrië”, aldus de aartsbisschop Jacques Bhanan Hindo.