Moord op Pater Frans van der Lugt in Homs

ENSCHEDE (7-4-2014)- Het bestuur van de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) heeft geschokt en met veel verdriet kennis genomen van de moord vanochtend op de Nederlandse pater Frans van der Lugt in de Syrische stad Homs.

aafrans

Afgelopen zomer maakte ABM reeds kenbaar de houding van de Nederlandse regering te laken om zich niet te bekommeren om het lot van deze in nood verkerende Nederlandse staatsburger in Syrië omdat de zelf voor zijn lot had gekozen. Daarmee ging de Nederlandse regering voorbij aan het feit dat Van der Lugt deze keuze had gemaakt op grond van de grote verantwoordelijkheid die hij wel voelde voor de talloze Syrische burgers in wier midden hij al enkele decennia verkeerde en die ook niet zelf voor hun lot hebben gekozen.

In deze en vele andere gevallen waarin christenen in Syrië specifiek doelwit zijn van gewelddadigheden, zoals de ontvoering van twee Aramese bisschoppen van Aleppo, alweer bijna een jaar geleden, de aanvallen op diverse kerken en andere christelijke gebouwen door jihadistische groepen, de invallen op de twee Aramese enclaves,  Maaloula en Sadat afgelopen najaar en onlangs weer op het door Armeense christenen bewoonde stadje Kessab, worden stelselmatig door de minister van Buitenlandse Zaken afgedaan als ‘gewone en in algemene termen te betreuren oorlogshandelingen die niets met een specifieke actie tegen christenen te maken hebben’.

Ook in het geval van pater Frans van der Lugt ging het duidelijk om een op deze persoon gerichte actie die in Homs bekend was als christelijke pater. ABM is dan ook benieuwd of de regering naar aanleiding van deze tegen een Nederlander gerichte actie wel bereid is om toe te geven dat christenen in Syrië specifiek doelwit zijn geworden van bepaalde oppositionele groepen die, zo bleek de afgelopen dagen en weken ook weer uit talloze voorbeelden, actief ondersteund worden door de Nederlandse NAVO-bondgenoot Turkije.